Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie OPUS NCN
01 marca 2022

Laboratorium Chemii Supramolekularnej poszukuje 2 kandydatów do pracy przy realizacji projektu badawczego z pogranicza chemii organicznej, medycznej i supramolekularnej.

Celem projektu jest poszukiwanie cząsteczek zdolnych do selektywnego transportu anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe. Cząsteczki takie mogą wykazywać właściwości antynowotworowe, antybakteryjne i antywirusowe, a także znaleźć zastosowanie w leczeniu chorób wynikających z dysfunkcji naturalnych transporterów anionów. W ramach projektu chcielibyśmy też skonstruować transportery przełączalne przy pomocy bodźców zewnętrznych, takich jak pH, światło czy potencjał redoks.

Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski.
Termin na nadsyłanie aplikacji upływa 20 marca 2022 r.
Więcej informacji na www.mchmielewski.pl oraz w załączniku.

Supramolecular Chemistry Laboratory is looking for 2 postdoctoral researchers for a research project at the border of organic, medicinal, and supramolecular chemistry.

The project aims to develop small organic molecules capable of selectively transporting biologically relevant anions through lipid bilayers. Such molecules may exhibit interesting anti-cancer, antibacterial and antiviral properties, and may also find applications in the treatment of numerous diseases resulting from the dysfunction of natural transporters. Within the project, we would also like to construct stimuli-responsive transporters whose activity could be controlled by pH, light, or redox potential.

Project leader: Michał Chmielewski, Ph.D.
Deadline: March 20, 2022
For more info visit: www.mchmielewski.pl/en or see the attachment.


Informacja dla studentów i doktorantów z Ukrainy

Інформація для студентів і аспірантів з України

Konkurs na wyłonienie projektów dotyczących utworzenia nowych akredytowanych laboratoriów badawczych

Kierownicy funkcjonujących laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego Kampusu Ochota mogą wnioskować o dofinansowanie kwotą do 45 000 zł utworzenia nowych akredytowanych laboratoriów badawczych na UW trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu.

Zakładanymi rezultatami wyłonionych projektów jest podjęcie przez wnioskujące laboratorium wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Nabór wniosków trwa do 31.03.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl