Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko studenta/ki-stypendysty/ki w projekcie OPUS 21 NCN
17 marca 2022

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o zatrudnienie na stanowisko studenta/ki-stypendysty/ki w projekcie OPUS 21 NCN: „Wybór kluczowych odorantów na podstawie ich kinetyki i degradacji z komponentami atmosfery w przewidywaniu zasięgu oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Soniya Singh.

Serdecznie gratulujemy!