Oferta pracy dla Bioinformatyk Postdoc w projekcie SHENG NCN
18 marca 2022

Oferta pracy dla Bioinformatyk Postdoc na stanowisku adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach polsko-chińskiego projektu badawczego Sheng 2021/40/Q/NZ2/00078 „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Bioinformatics Postdoc as a Bioinformatics Postdoc under the Polish-Chinese Sheng research project 2021/40/Q/NZ2/00078 „Integrative methods for modeling protein-protein complexes and multimolecular assemblies” financed by the National Science Center. Project manager: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Available positions: 2. Deadline for applications: 10 May 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Doktorant bioinformatyk w projekcie SHENG NCN

Oferta pracy dla Doktorant bioinformatyk na stanowisku doktoranta w ramach polsko-chińskiego projektu badawczego Sheng 2021/40/Q/NZ2/00078 „Zintegrowane metody modelowania kompleksów białko-białko i złożonych układów biologicznych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Liczba stanowisk: 1. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student in Bioinformatics as a PhD student under the Polish-Chinese Sheng research project 2021/40/Q/NZ2/00078 „Integrative methods for modeling protein-protein complexes and multimolecular assemblies” financed by the National Science Center. Project manager: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Number of positions: 1. Deadline for applications: 10 May 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Bioinformatyk Postdoc w projekcie OPUS NCN

Oferta pracy dla Bioinformatyk Postdoc na stanowisku adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Liczba stanowisk: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Bioinformatics Postdoc as a Bioinformatics Postdoc under the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Available positions: 2. Deadline for applications: 10 May 2022. For more info see >> eng


Oferta pracy dla Doktorant bioinformatyk w projekcie OPUS NCN

Oferta pracy dla Doktorant bioinformatyk na stanowisku doktoranta w ramach projektu badawczego OPUS 2020/39/B/NZ2/01301 „Rozwój narzędzi do racjonalnego projektowania leków peptydowych” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Liczba stanowisk: 1. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 maja 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

PhD student in Bioinformatics as a PhD student under the OPUS project 2020/39/B/NZ2/01301 entitled „Development of tools for the rational design of peptide therapeutics” financed by the National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Sebastian Kmiecik, prof. ucz. Number of positions: 1. Deadline for applications: 10 May 2022. For more info see >> eng