List rektora do społeczności
28 lutego 2022

Publikujemy list prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, do społeczności uczelni w sprawie pomocy dla osób pochodzących z Ukrainy.

Szanowni Państwo,

chciałem Państwu raz jeszcze serdecznie podziękować za wszystkie inicjatywy, które Państwo oddolnie podjęliście i podejmujecie wobec naszych Przyjaciół z Ukrainy. Są one i cenne, i potrzebne.

Centrala na szczeblu kanclerskim zidentyfikowała już prawie wszystkie możliwości pomocy mieszkaniowej i administracyjnej, a na szczeblu rektorskim pomocy finansowej, stypendialnej oraz edukacyjnej i badawczej.

Od dziś rozpoczyna działalność powołany przeze mnie sztab kryzysowy, którego zadaniem będzie przede wszystkim racjonalne gospodarowanie przeznaczonymi na pomoc potrzebującym zasobami materialnymi UW, sprawne prowadzenie akcji pomocy i poszukiwanie rozwiązań wszelkich problemów, które prawdopodobnie jeszcze nadejdą.

Oczywiście Wasze działania i inicjatywy są jak najbardziej wskazane i potrzebne. Zapraszam do współpracy.

Dziękując raz jeszcze za wszystko pozdrawiam i pozostaje z wyrazami szacunku.

Alojzy Z. Nowak
Rektor


28 lutego, w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, został powołany Sztab Kryzysowy ds. Ukrainy na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczącym sztabu jest prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, zastępcami przewodniczącego: Robert Grey, p.o. kanclerza UW oraz prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Do zadań sztabu będzie należało m.in.: organizowanie pomocy o charakterze materialnym dla osób potrzebujących w związku z sytuacją kryzysową oraz wsparcia psychologicznego dla pracowników, studentów i doktorantów dotkniętych konfliktem, jak również zapobieganie sytuacjom kryzysowym i reagowanie w przypadku ich wystąpienia na uczelni.

Zarządzenie nr 28 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie powołania Sztabu Kryzysowego ds. Ukrainy na Uniwersytecie Warszawskim (pdf) >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja do programu Ambasadorów Karier UE na UW
25 lutego 2022

Biuro Karier UW  ogłasza rekrutację do programu Ambasadorzy Kariery UE na rok akademicki 2022/2023.

Program jest skierowany do osób zainteresowanych zapoznaniem się z możliwościami pracy w strukturach Unii Europejskiej oraz promocją ścieżek kariery wśród społeczności studenckiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczestnictwo w programie umożliwia podejmowanie współpracy z instytucjami europejskimi, promowanie zatrudnienia w strukturach UE, nawiązania relacji z ambasadorami z kraju i zagranicy, zdobycia doświadczenia w otoczeniu międzynarodowym oraz rozwinięcia kompetencji miękkich. Zakwalifikowany student lub studentka będzie miał(a) okazję poznać specyfikę i współpracować z przedstawicielami instytucji europejskich.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 13 marca, o godz. 23.59. Zgłoszenia należy przesyłać na adres biurokarier@adm.uw.edu.pl. W temacie należy umieścić „Aplikacja – Ambasador karier UE”.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • CV (w języku polskim i angielskim, w formacie Europass),
 • list motywacyjny w języku polskim,
 • potwierdzenia znajomości języków obcych (certyfikat zdanego egzaminu językowego lub potwierdzenie studiowania w deklarowanym języku obcym).

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/ambasador-karier-w-ue/.

 

Źródło zdjęcia: ec.europa.eu


Kurs 4EU+ online „Covid-19 and data literacy: A comprehensive journey into the Odyssey of our era”

Zajęcia są organizowane wspólnie przez Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Karola, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet w Heidelbergu. Ich celem jest zapoznanie studentów z aspektami pandemii COVID-19 w różnych wymiarach, dotyczących m.in. lepszego zrozumienia pojęcia „model”, operowania danymi, samodzielnego działania, ćwiczenia krytycznego myślenia i przeciwdziałania fałszywym wiadomościom.

W kursie mogą wziąć udział studenci ze wszystkich uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+.

Rejestracja trwa do 28 lutego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.covid19-dataliteracy.com/.


Nabór wniosków do programu Fulbright STEM Impact Award 2022-23

Ruszył kolejny nabór wniosków w konkursie o krótkoterminowe stypendia do USA Fulbright STEM Impact Award 2022-23.

STEM Impact Award to program dla osób kierujących projektami badawczymi z obszarów STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics). Podczas stypendium trwającego od 2 do 6 tygodni laureaci konkursu będą mieli okazję zrealizować własny projekt badawczy i/lub dydaktyczny oraz poszerzyć wiedzę z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w jednej z wybranych instytucji w Stanach Zjednoczonych.

Oferta skierowana jest do specjalistów, którzy zarządzają projektami badawczymi oraz nadzorują pracę innych badaczy. Poszukujemy kreatywnych, otwartych i proaktywnych osób, które nie tylko przyczynią się do rozwoju nauki w Polsce i USA, ale będą także inicjatorami społecznych zmian – liderami międzykulturowego dialogu.

Nabór wniosków trwa do 27 maja 2022 r. Wyjazd możliwy jest najwcześniej w połowie lutego 2023 r.  

Dowiedz się więcej na stronie fulbright.edu.pl/stem-impact-award/ lub podczas jednej z nadchodzących sesji Q&A: fulbright.edu.pl/rekrutacja-2022.


Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE First Team FNP

Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE First Team FNP

Oferta pracy dla studenta w projekcie REINFORCE (REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies). Projekt jest realizowany w ramach programu First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Kierownik projektu: dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 17 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Wykład z ciekawej chemii 03.03.2022
24 lutego 2022

W dniu 03.03.2022 (czwartek) o godzinie 16:00 dr Marcin Strawski wygłosi wykład z ciekawej chemii pt. „Działa w służbie nauki, czyli słów parę o spektrometrii mas jonów wtórnych”.

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

Link do spotkania: http://meet.google.com/ste-znko-obz


Laureatki konkursu NCN SONATA BIS 11

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATA BIS 11 ogłoszonego 15 czerwca 2021 r.

Laureatkami konkursu SONATA BIS 11 zostały:

 • dr Maura Dagmara Malińska, projekt pt. „Prawdziwe Bioizostery – Strukturalna i Termodynamiczna Klasyfikacja Fragmentów Molekularnych do Projektowania Ligandów”, kwota finansowania: 3 523 739 PLN
 • dr inż. Dominika Agnieszka Buchberger, projekt pt. „Opracowanie procedury wykorzystującej metody in-situ i ex-situ do analizy właściwości materiałów elektrodowych podczas cyklowania baterii litowo-jonowych”, kwota finansowania: 2 366 400 PLN.

Serdecznie gratulujemy!


Dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. członkiem Zespołu ds. rozwoju systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki
23 lutego 2022

Dziś, 23 lutego br. minister Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom Zespołu do spraw rozwoju systemu oświaty oraz systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Jednym z członków Zespołu został dr hab. Marcin Pałys, prof. ucz. z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W uroczystości uczestniczył również Sekretarz Stanu Włodzimierz Bernacki.

Zadania Zespołu 

Zespół będzie analizował m.in. otoczenie prawne systemów oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki. Jego zadaniem będzie także opracowywanie i przedstawianie Ministrowi Edukacji i Nauki propozycji zmian prawnych dotyczących tych systemów, w szczególności w zakresie dokonywania oceny jakości kształcenia i prowadzenia działalności naukowej.

Skład Zespołu 

Przewodniczącym zespołu został dr. hab. Grzegorz Górski. Pozostali członkowie to:

 1. prof. dr hab. inż. arch. Wojciech Bonenberg,
 2. prof. dr hab. Jerzy Duszyński,
 3. dr Mateusz Grochowski,
 4. prof. dr hab. Krystian Kiełb,
 5. dr Igor Kilanowski,
 6. mgr inż. Jarosław Olszewski,
 7. dr hab. Marcin Pałys, prof. Uniwersytetu Warszawskiego,
 8. prof. dr hab. Waldemar Paruch,
 9. prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski,
 10. prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń,
 11. prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki,
 12. dr hab. Dariusz Surowik, prof. Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 13. prof. dr hab. Waldemar Tłokiński,
 14. prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn,
 15. prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska.

 

Źródło: www.gov.pl


Oferta pracy dla Studenta/tki-stypendysty/tki w projekcie OPUS NCN

Oferta pracy dla Studenta/tki-stypendysty/tki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Fotokatalizatory o schemacie-Z fotoaktywne w świetle widzialnym”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Skompska. Termin przesyłania dokumentów upływa 13 marca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf