Drugi nabór w 1. edycji konkursu wizyt mentoringowych
11 marca 2022

Celem konkursu jest dofinansowanie stacjonarnych wizyt mentoringowych, podczas których z naukowcami-mentorami, wskazanymi przez zespół z Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie nawiązana lub wzmocniona współpraca badawcza.

Wizyty mentoringowe powinny przyczynić się do osiągnięcia następujących celów:

  • umiędzynarodowienia badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim;
  • zwiększenia szans badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego na włączenie się w prace zespołów realizujących przełomowe dla nauki projekty badawcze, m.in. przy udziale wybitnych badaczy cieszących się autorytetem z uczelni z innych krajów;
  • podniesienia potencjału naukowego UW poprzez budowę międzynarodowego zespołu badawczego;
  • nawiązywania nowych i zacieśniania relacji z uczelniami, instytucjami badawczymi o wysokiej renomie w skali międzynarodowej pozwalających na jej kontynuowanie;
  • podniesienia zdolności publikacyjnej wyników badań realizowanych na UW;
  • zwiększenia liczby wniosków z UW o prestiżowe, międzynarodowe granty badawcze.

W bieżącym o kwotę do 16 000,00 zł mogą wnioskować zespoły, w skład których będzie wchodziło co najmniej dwóch pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych UW posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczanych do liczby N. Członkami zespołu mogą być też pracownicy UW, doktoranci UW i studenci UW.

Wnioski aplikacyjne można składać do dnia 20.04.2022 r.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl