Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2.

Wszyscy pracownicy Wydziału oraz studenci i doktoranci zobowiązani są do zapoznania się z tym dokumentem oraz jego przestrzeganiem.

Treść dokumentu dostępna jest tu: Rekomendacje
Dokument dostępny jest również w zakładce Wydział > Regulacje prawne

Dziekan Wydziału Chemii


Data publikacji: 29 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 30 maja 2020