Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Doradca ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w BMPB od 1.09.2022 r.

Od 1.09.2022 r. w BMPB UW rozpoczęła pracę Pani Magdalena Chomicka w roli doradczyni ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej w ramach działania IDUB IV.1.3 „Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Celem działania jest zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do rozwoju ścieżki kariery pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, a także doradztwo dla doktorantów i studentów wiążących swoją przyszłość zawodową z obszarem badań naukowych.

Kluczowe jest umożliwienie harmonijnego przebiegu kariery naukowców już od wczesnego etapu, w tym zapewnienie profesjonalnej pomocy w jak najlepszym zaplanowaniu ich indywidualnych ścieżek. W ramach działania zatrudniona została doradczyni ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej, która pomoże badaczom zidentyfikować brakujące lub wymagające wzmocnienia kompetencje, doradzi w zakresie instrumentów finansowania działalności naukowej, czy też przygotuje Indywidualny Plan Rozwoju Ścieżki Kariery Naukowej, z uwzględnieniem wymogów stawianych kandydatom na stypendystów stypendiów indywidualnych MSCA oraz grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).

Kontakt do doradczyni

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 03 września 2022