Akademia badań klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie

 

Celem studiów podyplomowych pt. Akademia badań klinicznych – metodologia, organizacja i monitorowanie będzie nabycie przez studentów wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do skutecznego prowadzenia i monitorowania badań klinicznych w świetle regulacji prawnych oraz zasad etycznych. Jako jedyne w Polsce zajęcia będą prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu uczestnicy studiów zapoznają się z fachową terminologią używaną w międzynarodowych projektach nad rozwojem innowacyjnych terapii. Kursy będą dostępne również dla studentów z zagranicy.

Absolwenci programu nabędą szeroki zakres wiedzy i umiejętności, które skutecznie pozwolą im przygotować się do roli Clinical Research Associate, Clinical Trial Assistant, Study Coordinator i wielu innych.

Łącząc wiedzę z doświadczeniem osób pracujących w sektorze farmaceutycznym, stworzyliśmy unikalny kurs dla osób, które pragną budować i rozwijać swoją karierę w obszarze badań klinicznych.


The aim of the postgraduate studies entitled Clinical Trials Academy – methodology, organization and monitoring is to provide students with the competences and practical skills necessary for the effective conduct and monitoring of clinical trials, taking into account the ethical, legal and organizational conditions for the design, conduct and monitoring of clinical trials. The classes will be held in English which gives the opportunity to develop English skills in specific clinical trial terminology. Courses will be available also for students from abroad.

Graduates will have a strong knowledge and practical skills foundation allowing to prepare for the role of Clinical Research Associate, Clinical Trial Assistant, Study Coordinator, and many other within the clinical trials industry.

Combining knowledge with the experience of people working in the field of clinical research, we have created the unique course that allows to develop further professional career within the clinical trials.