Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2021 roku

29 czerwca Senat UW przyjął jednomyślnie „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2021 roku”. Dokument zawiera najważniejsze informacje na temat Uniwersytetu, związane m.in. z działalnością naukową i dydaktyczną, współpracą międzynarodową i wymianą akademicką, relacjami z otoczeniem społeczno-gospodarczym, finansami oraz inwestycjami. W sprawozdaniu uwzględnione zostały także informacje dotyczące funkcjonowania uczelni w czasie pandemii.

Jest to drugie sprawozdanie z działalności uczelni w kadencji rektorskiej prof. Alojzego Z. Nowaka.

– Rok 2021 był trudny, ale dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całej społeczności uczelni mogliśmy realizować misję Uniwersytetu Warszawskiego, kontynuując inicjatywy strategiczne i prowadząc na wysokim poziomie badania oraz dydaktykę. Po wielu miesiącach trwania pandemii i obowiązywania restrykcji wydawało nam się, że nic trudniejszego nas już nie spotka. Nadszedł jednak kolejny czas próby – rok 2022 i wybuch wojny w Ukrainie. Wielki wysiłek i zaangażowanie całej naszej społeczności pokazuje, że razem możemy stawiać czoła przeciwnościom i skutecznie pomagać tym, którzy tego potrzebują. Bardzo Państwu wszystkim i każdemu z osobna dziękuję za współpracę i pomoc w realizacji misji i działań na rzecz funkcjonowania i rozwoju naszej Alma Mater – podkreślił we wstępie sprawozdania prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Uniwersytet w liczbach

W 2021 roku na Uniwersytecie Warszawskim uczyło się 37 404 studentów (studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich) oraz 2 127 doktorantów, w tym 2 689 osób z zagranicy. Dyplom uzyskało 9 109 absolwentów. Uniwersytet jest miejscem pracy dla 7 815 osób, w tym 3 974 nauczycieli akademickich.

W rekrutacji na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie wzięło udział 32,1 tys. kandydatów, w tym 2 388 obcokrajowców. Naukowcy z UW uczestniczyli w 78 projektach finansowanych z Horyzontu 2020, a także 1 339 projektach finansowanych ze źródeł krajowych. Uniwersytet współpracował z ponad 350 podmiotami zagranicznymi z ponad 70 krajów w ramach umów o bezpośredniej współpracy akademickiej. Przychody UW w 2021 roku wyniosły 1,8 mld zł.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sukcesach naukowych pracowników UW, Programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, działaniach Uniwersytetu w Sojuszu 4EU+, inwestycjach programu wieloletniego czy inicjatywach podejmowanych przez UW na rzecz wsparcia i rozwoju członków społeczności akademickiej.

Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2021 roku

W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat funkcjonowania uczelni w związku z sytuacją pandemiczną w 2021 roku dotyczące m.in. kształcenia i pracy w trybie zdalnym oraz możliwości uzyskania wsparcia w tym zakresie, dostępności na UW testów wykrywających koronawirusa oraz szczepień przeciw COVID-19, jak również możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej oferowanej na uczelni. W jednym z podrozdziałów dokumentu przedstawione zostały projekty badawcze podejmowane przez naukowców z UW w związku z pandemią, które dotyczyły różnych obszarów naukowych (m.in. rozwiązań mogących mieć zastosowanie w leczeniu COVID-19, rejestrowania danych dotyczących pandemii, ekonomicznych konsekwencji pandemii).

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, przygotowane także w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania oraz podsumowanie najważniejszych danych o uczelni.

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

37 404 studentów

2 127 doktorantów

2 689 obcokrajowców wśród studentów i doktorantów

7 815 pracowników

32,1 tys. kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite magisterskie

5 nowych laureatów grantów ERC

ponad 1 000 partnerów krajowych i zagranicznych

1 339 projektów finansowanych ze źródeł krajowych

1,8 mld zł przychodów

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji ogólnouniwersyteckiej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 30 czerwca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 lipca 2022