[LAUREACI] Sesja plakatowa Magistrantów-rok akademicki 2021/2022
28 czerwca 2022

Sesja plakatowa magistrantów 2022 (alfabetyczna lista abstraktów)

Podczas tegorocznej sesji plakatowej wyniki swoich badań zaprezentowało 50 Magistrantów.

Członkowie Komisji oceniającej plakaty zgodnie przyznali, iż podjęli trudną decyzję, gdyż wszystkie prezentacje były na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i estetycznym.

Laureatami zostali:

 • Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej:
  Pani Serife Dagdelen z Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod
 • Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Radiochemii:
  Pan Mateusz Fortunka z Pracowni Spektroskopii i Oddziaływań  Międzycząsteczkowych

W dniach 06 – 08.06.2022 r. odbyły się wystąpienia ustne Magistrantów. Z każdego Zakładu Dydaktycznego zostały wyróżnione następujące osoby:

 • Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej:
  Pan Wojciech Witkowski z Pracowni Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej
 • Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Radiochemii oraz Zakład Dydaktyczny Chemii Teoretycznej i Strukturalnej:
  Pani Paulina Pietrzyk z Pracowni Elektrochemii
 • Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
  Pani Serife Dagdelen z Pracowni Teorii i Zastosowań Elektrod,
  Pani Alicja Gugała z Pracowni Radiochemii i Chemii Atmosfery (z uwagi na charakter badań Studentka prezentowała swoje wyniki w ZChNiA)

Przedstawiciele Samorządu Studenckiego przeprowadzili głosowanie wśród Studentów, wyróżniono 3 plakaty:

 • 1 miejsce:
  Pan Adrian Woźniak z Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii
 • 2 miejsce:
  Pani Adrianna Szczepańska z Pracowni Radiochemii i Chemii Atmosfery
  Pan Bartosz Kamiński z Pracowni Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

Wszystkim Laureatom, a także Kierownikom i Opiekunom prac serdecznie gratulujemy.

dr Katarzyna Pałka, Koordynator Sesji Plakatowej WCh UW


VI edycja konkursu CWiD UW „Nauka jest dla ludzi”

Już dziś Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna nabór zgłoszeń do VI edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi”.

Jeśli prowadzisz badania naukowe i chcesz rozpowszechniać ich wyniki oraz zależy Ci na popularyzacji nauki – ten konkurs został stworzony z myślą o Tobie.

Swoje zgłoszenie do VI edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi” możesz wysłać do 12 lipca.

W konkursie mogą startować osoby, które brały udział w poprzednich edycjach.

Celem konkursu jest promocja prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne, gospodarcze lub zmieniają rozumienie świata. W ten sposób zachęcamy naukowczynie i naukowców do prezentowania wyników realizowanych projektów. Zwłaszcza tych, dotykających istotnych tematów społecznych, a także takich, które znajdują zastosowanie w gospodarce, instytucjach rządowych lub samorządowych.

Inicjatywa CWiD UW jest skierowana do pracowników etatowych Uniwersytetu Warszawskiego i doktorantek oraz doktorantów tej uczelni.

Nagrodę stanowią wskazane przez zwycięzców działania promocyjne o łącznej wartości do 15 000 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie lipca.

Więcej szczegółów, formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajdziecie tu: https://cwid.uw.edu.pl/projekt/nauka-jest-dla-ludzi/.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!


Raport Just Start vol. 2 „Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości”

Raport Just Start vol. 2 „Studiując w świecie niepewnego jutra: perspektywy, sprawczość, wizje przyszłości” jest już dostępny!

Raport jest dostępny w wersji online na stronie: https://raporty.iuw.edu.pl/ i jako plik pdf do pobrania.

Jest to wyczerpujący materiał, który porusza m.in. kwestie takie jak:

 • Perspektywa przyszłości, czyli 10 trendów w świecie niepewnego jutra
 • Dlaczego studenci nie chcą być liderami?
 • W jakiej formule chcą studiować? Czego oczekują?
 • Czego studenci nie zaakceptują w przyszłej pracy?

Raport jest atrakcyjnym materiałem do pracy dla dydaktyków i edukatorów, by Ci mogli zrozumieć lepiej obecne pokolenie studentów, doświadczone nie tylko przez pandemię, ale również szeroko rozumiane zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie.