Sukces interdyscyplinarnego zespołu pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z WB UW z udziałem naukowców z WB, WCh i CNBCh UW
30 lipca 2022

Badania prowadzone pod kierunkiem prof. Macieja Garstki z Zakładu Regulacji Metabolizmu Wydziału Biologii UW pozwoliły skonstruować układ fotowoltaiczny zbudowany z antenowych kompleksów fotosyntetycznych (LHCII), elektrody z przewodzącego grafitu oraz drobnocząsteczkowej pochodnej chinonu biorącej udział w transferze energii i elektronów między LHCII i elektrodą. Interdyscyplinarny zespół tworzyli naukowcy z Wydziału Biologii (dr Magdalena Łazicka, Paulina Piotrowska, dr Bohdan Paterczyk, dr Radosław Mazur, prof. dr hab. Maciej Garstka), Wydziału Chemii (dr Adriana Palińska-Saadi, prof. dr hab. Magdalena Maj-Żurawska) oraz Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (dr Adriana Palińska-Saadi) Uniwersytetu Warszawskiego. Wyniki zostały przedstawione w pracy „The coupled photocycle of phenyl-p-benzoquinone and Light-Harvesting Complex II (LHCII) within the biohybrid system” opublikowanej na łamach “Scientific Reports” 12 (2022) 12771.

Powszechnie wykorzystywanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej jest możliwe dzięki wykorzystaniu ogniw słonecznych opartych na krzemie lub perowskitach. Poza badaniami nad zwiększeniem wydajności ogniw półprzewodnikowych prowadzone są prace nad utworzeniem ogniw naśladujących naturalną fotosyntezę. Ich celem jest zebranie informacji, które w przyszłości posłużą do utworzenia superwydajnych systemów fotowoltaicznych nowej generacji. Jednym z kierunków wpisujących się w tzw. badania sztucznej fotosyntezy, są prace nad fotoaktywnymi układami biohybrydowymi, łączącymi naturalnie występujące kompleksy barwnikowo-białkowe z materiałami o właściwościach przewodzących. Przykładem tego nurtu są opisane badania.

Pierwszym etapem fotosyntezy jest absorbcja światła przez barwniki zawarte w kompleksach antenowych. Jednym z nich jest główny kompleks chlorofilowo-białkowy LHCII, związany z drugim układem fotosyntezy i zlokalizowany w chloroplastach roślin. W prezentowanych badaniach izolowany kompleks LHCII został użyty jako warstwa fotoaktywna, osadzona na wykonanych metodą sitodruku, porowatych elektrodach z pochodnej węgla, grafitu (GE). Funkcjonalność tego układu zależała od obecności przenośnika elektronów, pochodnej chinonu, fenylo-para-benzochinonu (PPBQ). Dopiero połączenie tych trzech elementów (GE+LHCII+PPBQ) umożliwiło indukowaną światłem produkcję prądu elektrycznego. Badanie tak skonstruowanego fotoukładu dostarczyło cennych informacji o mechanizmach przekazywaniu energii ze wzbudzonych światłem cząsteczek chlorofili na cząsteczki chinonu i dalej na elektrodę węglową. Wyniki wskazują, że najważniejsze dla wydajności fotoprądowej układu są przestrzenne oddziaływania w wymiarze nanometrowym. Wykazano także przydatność w konstrukcji układów fotowoltaicznych pochodnych chinonu i węgla, materiałów tanich, łatwych w produkcji i niezanieczyszczających środowiska.

Źródło: www.biol.uw.edu.pl


Laureatka konkursu NCN SONATINA 6
29 lipca 2022

Naukowiec z Wydziału Chemii otrzymał dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursie SONATINA 6 ogłoszonym 15 grudnia 2021 r.

Laureatką konkursu SONATINA 6 została:

  • dr Aldona Ewa Kostuch, projekt pt.: „Nowe wielofunkcyjne hybrydowe elektrokatalizatory o niskiej zawartości Pt do zastosowań w ogniwach paliwowych”.

Serdecznie gratulujemy!


W hołdzie Powstańcom
28 lipca 2022

1 sierpnia, jak co roku, społeczność akademicka UW upamiętni wybuch Powstania Warszawskiego. Uroczystość rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej. W 78. rocznicę historycznych wydarzeń odsłonięty zostanie również mural nawiązujący do udziału Grupy Bojowej AK „Krybar” w bohaterskich walkach o teren Uniwersytetu.

W dniu wybuchu powstania, 1 sierpnia 1944 roku, VIII Zgrupowanie I Rejonu I Obwodu AK Warszawa-Śródmieście podjęło próbę odbicia Uniwersytetu Warszawskiego z rąk okupacyjnych wojsk niemieckich. Już wtedy tę jednostkę nazywano „Krybarem”. 5 sierpnia zgrupowanie zostało połączone z dwiema innymi jednostkami, tworząc Grupę Bojową „Krybar”. Kolejne próby przejęcia terenu Uniwersytetu zostały przeprowadzone 23 sierpnia i 2 września. W 2014 roku Senat UW wyróżnił Grupę Bojową „Krybar” Medalem UW.

Co roku na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, przy tablicy upamiętniającej bohaterów tych wydarzeń, Uniwersytet Warszawski wraz ze Środowiskiem Grupy Bojowej „Krybar” Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej organizuje uroczystość wspomnieniową połączoną ze złożeniem kwiatów.

Tegoroczne spotkanie rozpocznie się o godz. 12.00 na dziedzińcu w pobliżu Bramy Głównej (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28). Przewidziane są wystąpienia prof. Jerzego Gaździckiego (pseudonim „Gołąb”), prezesa Środowiska Żołnierzy Grupy Bojowej „Krybar” w Światowym Związku Żołnierzy AK, a także prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW.

Mural „Krybar”

W dalszej części uroczystości nastąpi prezentacja projektu muralu nawiązującego do historycznego momentu, gdy w czasie Powstania Warszawskiego Powstańcy Grupy Bojowej „Krybar” próbowali odbić teren uczelni z rąk okupantów. Będzie on zdobił fragment muru oporowego, który od strony Parku Kazimierzowskiego i ulicy Oboźnej okala teren Uniwersytetu Warszawskiego. 

Autorem projektu jest Mikołaj Olizar-Zakrzewski, absolwent Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Za wykonanie muralu odpowiada zespół artystów takie.pany.

Uczestnicy uroczystości będą mogli otrzymać publikację „Krybar. Reminiscencje”, wydaną przez Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego z okazji 78. rocznicy Powstania Warszawskiego.

O powstańczych działaniach na terenie UW można przeczytać również w książce „Krybar. Uniwersytet w cieniu powstańczych walk”, napisanej przez dr. hab. Roberta Gawkowskiego z Archiwum UW. W publikacji, która ukazała się nakładem Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego w 2014 roku, znajdują się m.in. opowieści bohaterów powstania o walkach na Powiślu i na terenie UW.

O grupie, którą losy na zawsze połączyły z Uniwersytetem Warszawskim, opowiada także film „Grupa”, który powstał z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


X edycja Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej 2022

Urząd Patentowy RP ogłasza X edycję Konkursu na informację medialną o tematyce ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy oraz podnoszenie świadomości społecznej, w tym przede wszystkim przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu, na temat ochrony własności intelektualnej oraz znaczenia tej problematyki dla rozwoju innowacyjności i kreatywności, zwłaszcza w działalności gospodarczej w Polsce. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne.

Termin składania prac: 14 października 2022 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
z dopiskiem „konkurs na informację medialną”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.gov.pl

Szczegółowe warunki udziału zostały zawarte w regulaminie konkursu oraz formularzu zgłoszenia.

Więcej informacji o konkursie:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/x-edycja-konkursu-na-informacje-medialna-o-tematyce-ochrony-wlasnosci-intelektualnej-w-tym-przemyslowej-2022


Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 22 „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Litwinienko. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Campus Letni UW 2022
27 lipca 2022

To już dziś!

Rusza formularz zgłoszeniowy na NAJWIĘKSZY wyjazd integracyjno-szkoleniowy UW!

Wypełnij go jak najszybciej na naszej stronie internetowej i dołącz do ekipy Campus Letni UW 2022.

Kiedy jedziemy? ➡️ 23-28.09
Gdzie jedziemy? ➡️ Wilkasy k. Giżycka
Za ile? ➡️ pierwsze 50 zarejestrowanych osób z I roku jedzie w PROMOCYJNEJ CENIE – 650zł (cena dla pozostałych osób to 750 zł)

Liczba miejsc jest ograniczona, więc nie zwlekaj.

Czekamy na Ciebie!

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź naszą stronę internetową!

https://campusletniuw.pl/

***

The day has come!

The application form for the BIGGEST social and academic UW trip is open!

Fill it in as soon as possible on our website and join the crew for Campus Letni UW 2022.

When ➡️ 23-28.09
Where ➡️ Wilkasy near Giżycko
For how much ➡️ the first 50 first year applicants will pay the PROMOTIONAL PRICE – 650 zł (the normal price for the rest is 750 zł)

The number of spots is limited, so don’t hesitate.

We are waiting for you!

Visit our website for more details!

https://campusletniuw.pl/

 


Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie SONATA BIS NCN
26 lipca 2022

Oferta stypendialna dla doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym SONATA BIS „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Jan Romański. Termin przesyłania dokumentów upływa 10 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko post-doca w projekcie OPUS 16 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny kandydatów na stanowisko post-doca w grancie OPUS 16 NCN: „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” ogłasza, że konkurs wygrali: dr Debashis Mondal i dr Munshi Sahid Hossain.

Serdecznie gratulujemy!


The recruitment commission announces that the competition for the postdoctoral positions in the NSC grant OPUS 16 „Selective transport of biologically relevant anions through lipid bilayers” was won by the following candidates: Dr. Debashis Mondal and Dr. Munshi Sahid Hossain.

Congratulations!


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dr. hab. Wiktora Koźmińskiego: „Badania regulacji allosterycznej hydrolaz SARS CoV-2 z wykorzystaniem metod metyl-TROSY NMR – w poszukiwaniu nowych miejsc wiązania inhibitorów” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Krzysztof Zakrzewski.

Serdecznie gratulujemy!


Zajęcia dla studentów i doktorantów uczelni Sojuszu 4EU+
25 lipca 2022

Nauczyciele akademiccy na UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne, w których w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 będą mogli wziąć udział studenci oraz doktoranci pięciu uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+. 

W ramach współpracy edukacyjnej uczelni Sojuszu 4EU+, nauczyciele akademiccy na UW mogą zgłaszać zajęcia dydaktyczne prowadzone w semestrze zimowym 2022/2023, które będą mogły zostać udostępnione studentom i doktorantom pięciu uczelni partnerskich Sojuszu (4EU+ shared courses). Można zgłaszać tylko te zajęcia, które będą w pełni (łącznie z zaliczeniem) prowadzone online lub hybrydowo.

Zajęcia muszą być prowadzone w języku angielskim lub w jednym z języków uczelni partnerskich Sojuszu 4EU+: niemieckim, francuskim, włoskim, duńskim lub czeskim, a także odpowiadać tematycznie jednemu z obszarów flagowych Sojuszu 4EU+.

Propozycje zajęć należy zgłaszać do 4 września 2022 roku wpisując je w Arkusz Google dostępny pod adresem: https://docs.google.com.

Więcej informacji na temat zgłaszania zajęć znajduje się w załączonym komunikacie >>

Od roku akademickiego 2020/2021 pracownicy UW udostępnili łącznie 144 przedmioty z oferty zajęć 19 jednostek dydaktycznych UW. W zajęciach prowadzonych na UW uczestniczyło 200 studentów ze wszystkich pięciu uniwersytetów partnerskich Sojuszu 4EU+.

Pytania związane z ofertą dydaktyczną Sojuszu 4EU+ należy kierować do dr Marty Jaworskiej-Oknińskiej (m.jaworska-okninska@uw.edu.pl) z Zespołu ds. Sojuszu 4EU+, Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych.

 

Źródło: www.uw.edu.pl