Uroczystość zakończenia 68. Olimpiady Chemicznej [RELACJA]
21 czerwca 2022

W sobotę, 11 czerwca 2022 roku, w Auli AB Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW odbyło się uroczyste zakończenie 68. Olimpiady Chemicznej, prowadzone przez Prezydium Komitetu Głównego: prof. dr. hab. Marka Orlika, prof. dr hab. Aleksandrę Misicką-Kęsik, dr hab. Ewę Poboży, prof. ucz.; mgr Wandę Szelągowską i dr Dagmarę Tymecką. Uczestniczyli w tym wydarzeniu laureaci i wyróżnieni w finalnym etapie zawodów, ich nauczyciele, członkowie Komitetu Głównego i Komitetów Okręgowych Olimpiady Chemicznej oraz zaproszeni goście, reprezentujący władze: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wydziału III Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego – w osobie JM Rektora UW i Dyrekcji CNBCh UW oraz Uniwersytetu Łódzkiego. Zaproszenie przyjęli także: Dziekan i Prodziekani Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Wicedyrektor Kolegium MISMaP UW, reprezentacje Władz Dziekańskich Wydziałów Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Łódzkiego, Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz przedstawiciele Komitetów Głównych Olimpiad: Matematycznej, Fizycznej, Informatycznej i Biologicznej. Obecny był także Prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zawody tegorocznej Olimpiady Chemicznej, do której przystąpiło 748 uczniów, rozpoczęły się pierwszym etapem (teoretycznym) 20 listopada 2021 roku. W drugim etapie, na który złożyła się część teoretyczna i laboratoryjna, wzięło udział 224 zawodników, a w finale, rozgrywanym w laboratoriach Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej i salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – 92 zawodników, z których ostatecznie 29 zdobyło tytuł laureata, a 7 – wyróżnienie. Najwyższe lokaty uzyskali:

 1. Roman Buksak z II LO im. Mieszka II w Szczecinie
 2. Michał Lipiec z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. Adam Sukiennik z Publicznego LO Politechniki Łódzkiej w Łodzi

(pełna lista laureatów i wyróżnionych jest zamieszczona na stronie http://www.olchem.edu.pl.)

Specjalne dodatkowe nagrody od Władz Wydziałów Chemicznych uczelni i Instytutu Chemii Organicznej PAN otrzymali zawodnicy, którzy najlepiej rozwiązali zadania z chemii nieorganicznej, chemii organicznej i zadania laboratoryjne, a także najmłodsza zawodniczka.

Do udziału w organizowanej przez Chiny 54. Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej (IChO), która zostanie przeprowadzona zdalnie, przygotowują się:

 1. Roman Buksak z II LO im. Mieszka I w Szczecinie
 2. Michał Lipiec z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 3. Adam Sukiennik z Publicznego LO Politechniki Łódzkiej
 4. Karol Illinicz Zeydel z IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie
 5. Piotr Skubis z Uniwersyteckiego LO W Toruniu
 6. Dominik Duch z I LO im. Króla Kazimierza Wlk. w Bochni
 7. Julia Tokarska z V LO im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
 8. Aleksandra Kawzka z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie

Z grupy tej zostanie w drodze finalnej eliminacji wyłoniona czteroosobowa reprezentacja na lipcowe zawody 54. IChO.

Zwycięzcom życzymy złotych medali!