Szkoła letnia 4EU+ „Framing Central Europe”
09 czerwca 2022

Od 27 czerwca do 1 lipca na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się szkoła letnia dla studentów studiów II stopnia i jednolitych magisterskich oraz doktorantów, organizowana przez Sojusz 4EU+ i College of Central European Studies. Zgłoszenia są przyjmowane do 10 czerwca, godz. 12.00.

Szkoła letnia „Framing Central Europe” odbędzie się od 27 czerwca do 1 lipca w Warszawie. Mogą w niej wziąć udział studenci studiów II stopnia i jednolitych magisterskich, a także doktoranci ze wszystkich uczelni członkowskich Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet Sorboński, Uniwersytet Kopenhaski, Uniwersytet w Mediolanie).

W programie znajduje się seria wykładów, warsztatów i seminariów dotyczących zagadnień związanych z Europą Środkową, takich jak: instytucje kulturalne; literatura; wzory kulturowe w języku; polityka kulturalna; doświadczenia wojenne; life writing; życiowe historie i dzielone doświadczenia; stosunek do lokalnej, narodowej i/lub religijnej tożsamości. Wszystkie wydarzenia w ramach szkoły letniej odbędą się w języku angielskim.

Uczestnicy z uczelni należących do Sojuszu 4EU+ otrzymają dofinansowanie z College of Central European Studies na pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania. 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – nabór w 1. konkursie

Zaadresowanie zjawiska utraty zaangażowania kobiet w rozwój kariery naukowej w UW oraz propagowanie w UW idei konieczności wspierania rozwoju młodych talentów w obszarze nauki to cele konkursu, który rozpoczął się w ramach Działania IV.5.2.

15 uczestniczek – badaczek zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim, posiadających stopień doktora – będzie mogło uzyskać stypendium na szkolenia, wsparcie mentora/ki w procesie realizacji planu badawczego i budowania sieci kontaktów, coaching utrzymujący zaangażowanie w obliczu trudności towarzyszących początkom kariery naukowej oraz na doradztwo dotyczące rozwoju kariery naukowej. Pozwoli to zwalczać problem utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej i dydaktycznej oraz przeciwdziałać zjawisku „marnowania” potencjału badaczek i dydaktyczek na poszczególnych etapach kariery naukowej.

Zakończenie naboru wniosków: 19.08.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl