Konkurs na wdrożenie nowych systemów zarządzania jakością w laboratoriach
29 czerwca 2022

Kierowników funkcjonujących laboratoriów Kampusu Ochota UW zapraszamy do składania wniosków w ramach Działania I.4.1 na dofinansowanie projektów dotyczących wdrożenia nowego systemu zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowymi dokumentami normatywnymi akredytowanymi przy Polskim Centrum Akredytacji trwale zwiększających potencjał badawczy Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakładanymi rezultatami wyłonionych projektów jest podjęcie przez wnioskujące laboratorium wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnie z międzynarodowymi dokumentami normatywnymi akredytowanymi przy Polskim Centrum Akredytacji, innymi niż norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Finansowanie ze środków Programu IDUB dla pojedynczego projektu nie może przekroczyć 50 000 zł, a wydatkowanie musi rozpocząć się w ciągu 12 miesięcy od daty decyzji o finansowaniu projektu.

Nabór rozpoczęcie się 04.07.2022 i potrwa do 05.08.2022.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Fundusz na mobilność (w ramach „mikrograntów IDUB”)

Od wtorku, 28.06.2022 pracownicy UW mogą wnioskować w ramach Programu  IDUB o dofinansowanie udziału w szkoleniu specjalistycznym lub szkole letniej.

Przeznaczeniem przyznanych środków jest pokrycie kosztów związanych z udziałem w takim szkoleniu lub szkole, np. na opłaty za udział, kosztów podróży, kosztów noclegu, diet pobytowych.

Maksymalne dofinansowanie to 15 000,00 zł.

Konkurs „Fundusz na mobilność” (Działanie II.2.2) realizowany jest w ramach wewnętrznego systemu grantów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zasady przyznawania środków

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Dofinansowanie organizacji międzynarodowych szkół naukowych dla doktorantów i młodych pracowników naukowych

Od 28.06 wszyscy nauczyciel akademiccy zatrudnieni na Uniwersytecie Warszawskim mogą aplikować o środki na organizację na UW międzynarodowych szkół naukowych.

Uczestnictwo doktorantów i młodych pracowników naukowych ma dać im możliwość poszerzenia swojej wiedzy specjalistycznej o najnowsze światowe odkrycia oraz nawiązania kontaktów z osobami, które mogą być zainteresowane podjęciem współpracy naukowej lub przyjęciem ich do swoich grup badawczych (np. staże podoktorskie).

W ramach dofinansowania (w maksymalnej wysokości 200 tys. zł) można będzie sfinansować:

  • przeloty, noclegi i diety wykładowców szkoły,
  • rejestrację audio-wideo oraz transmisję na żywo,
  • wynagrodzenia,
  • wynajem sal UW.

Zakończenie naboru wniosków: 05 września 2022 r.

Zasady naboru wniosków

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Laureat Nagrody: Glenn H. Brown Prize

Z ramienia Międzynarodowego Towarzystwa Ciekłokrystalicznego (International Liquid Crystal Society) Dr Muhammad Ali został nagrodzony prestiżową nagrodą Glenn’a H. Brown’a (https://www.ilcsoc.org/awards/glenn-brown-prize/). Jest to najważniejsza i najbardziej prestiżowa nagroda w dziedzinie ciekłych kryształów, wręczana co dwa lata najlepszym doktorantom.

Praktyczna część pracy badawczej Dr Muhammada Aliego została wykonana w Pracowni Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków (kierownik pracowni: prof. dr hab. Ewa Górecka) pod opieką Profesora Damiana Pociechy. Natomiast głównym promotorem oraz mentorem w zakresie części teoretycznej była Profesor Natasa Vaupotic z Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Mariborze (Słowenia). Tytuł pracy badawczej: „Diffraction Gratings Formed by Bent-Core Liquid Crystals in the Twist – Bend Nematic Phase”.

Nagroda zostanie wręczona podczas międzynarodowej konferencji ciekłokrystalicznej (International Liquid Crystal Conference), 27 lipca w Lizbonie.

Na zdjęciu Dr Muhammad Ali (na środku) wraz ze swoimi promotorami: Prof. Damianem Pociechą (po lewo) i Prof. Natasą Vaupotic (po prawo).