Czerwiec z HR Excellence in Research na UW
06 czerwca 2022

Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej wniosek dotyczący odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research. W ciągu najbliższego miesiąca będziemy informować o działaniach – już wprowadzonych lub planowanych na najbliższe lata – realizujących na uczelni strategię Human Resources Strategy for Researchers.

„Czerwiec z HR Excellence in Research” to kampania informacyjna przybliżająca członkom społeczności Uniwersytetu Warszawskiego działania podejmowane na uczelni w związku z wyróżnieniem HR Excellence in Research. Komisja Europejska przyznaje je szkołom wyższym wdrażającym strategię Human Resources Strategy for Researchers na rzecz rozwoju wysokich standardów w czterech obszarach:

  • aspekty etyczne i zawodowe;
  • rekrutacja;
  • warunki pracy i zabezpieczenie społeczne;
  • szkolenia.

Prawa i obowiązki naukowców, instytucji naukowych oraz finansujących badania zostały szczegółowo przedstawione w dwóch przyjętych w Unii Europejskiej dokumentach: Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane jest czasowo. W tym roku Uniwersytet Warszawski złożył w Komisji Europejskiej wniosek dotyczący odnowienia tego wyróżnienia na kolejne lata.

– Jeszcze w tym roku spodziewamy się wizyty ekspertów Komisji Europejskiej, którzy przeprowadzą ewaluację dotychczas prowadzonych działań, ich efektów dla uczelni oraz spójności tych działań ze strategią Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci spotkają się także z przedstawicielami naszej społeczności. Odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research na kolejne lata zależy także od stopnia jego rozpoznawalności przez społeczność naszej uczelni – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

W czerwcu cyklicznie prezentujemy informacje o samym wyróżnieniu, związanych z nim działaniach i zespołach odpowiedzialnych za ich realizację:

Więcej informacji o wyróżnieniu HR Excellence in Research >>

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Studenta w projekcie MAESTRO 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski) poszukuje kandydata do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowisko: Student (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 19 czerwca 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Biological and Chemical Research Centre, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for a candidate to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre position: Student (1). Deadline for applications: 19 June 2022. For more info see >> eng