Wspomnienie dra Krzysztofa Zboińskiego [*]
23 czerwca 2022

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w wieku 84 lat zmarł dr Krzysztof Zboiński, wieloletni pracownik Wydziału Chemii UW, początkowo w Katedrze Chemii Jądrowej, a po jej likwidacji w Pracowni Optyki Nieliniowej przekształconej, po latach, w Pracownię Fizykochemii Dielektryków i Magnetyków. Był współtwórcą i pierwszym kierownikiem (w latach 1975 – 2005) Pracowni z Fizyki dla studentów Wydziału Chemii. Jego wkład w obecny kształt Pracowni jest nieoceniony. Jest autorem podręcznika Laboratorium z Fizyki, do dziś polecanego studentom.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 29 czerwca o godzinie 12, w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach.

Koleżanki i koledzy z dawnego Zakładu Dydaktycznego Fizyki i Radiochemii