Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w projekcie ENSEMBLE3
10 czerwca 2022

Konkurs na stanowisko inżynieryjno-techniczne w niepełnym wymiarze godzin w projekcie Teaming for Excellence „Centre of ExcelleNce for nanophotonicS, advancEd Materials and novel crystal growth-Based technoLogiEs’ – ‚ENSEMBLE3” realizowanego ze środków programu ramowego UE Horyzont 2020. Kierownik projektu: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ucz. Liczba dostępnych etatów: 2. Termin przesyłania dokumentów upływa 22 czerwca 2022 roku. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt drogą mailową. Więcej informacji >> pdf