Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Praktyki nieobowiązkowe dla studentów

Praktyki nieobowiązkowe są koordynowane przez Biuro Karier, które przygotowuje indywidualne porozumienia z firmami. Student, kieruje do Biura mailowo prośbę o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta.

Dokument musi zostać przesłany do Biura Karier UW na adres mailowy: biurokarier@adm.uw.edu.pl, co najmniej 14 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia praktyk.

Formularz do pobrania na stronie: https://biurokarier.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow/praktyki-i-staze-studenckie/praktyki-nieobowiazkowe/

 


Data publikacji: 30 czerwca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 lipca 2022