Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Dofinansowanie odnowienia infrastruktury badawczej

W dniu 16.08.2022 rozpoczął się w ramach Działania I.4.2 nabór wniosków na dofinansowanie odnowienia lub przywrócenia podstawowej funkcjonalności infrastruktury badawczej.

O środki mogą wnioskować pracownicy zatrudnieniu na Uniwersytecie Warszawskim, o udokumentowanym dorobku publikacyjnym powstałym przy wykorzystaniu aparatury naukowej, której dotyczy wniosek.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym do wyczerpania środków lub dnia zakończenia naboru określonego w ogłoszeniu.

Szczegółowe zasady dofinansowania

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 16 sierpnia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 16 sierpnia 2022