Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w projekcie SONATA BIS NCN
19 sierpnia 2022

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium dla doktoranta w ramach projektu Sonata Bis „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych”.

Komisja stypendialna (dr hab. Jan Romański, dr hab. Karolina Pułka-Ziach, dr hab. Marcin Karbarz) wyłoniła następującą kandydaturę: mgr Damian Jagleniec.

Serdecznie gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dr. hab. Grzegorza Litwinienko: „Odrażający, Brudni i Źli? – poszukiwanie mechanizmów antyoksydacyjnego działania wybranych organicznych związków azotu i siarki” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Wojciech Witkowski.

Serdecznie gratulujemy!