Oferta pracy dla Stypendysty/Stypendystki w projekcie OPUS 22 NCN
01 sierpnia 2022

Oferta pracy na stanowisku Stypendysta/Stypendystka w projekcie OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki „Lipidowe nanomateriały ciekłokrystaliczne do rekonstytucji i badań fizykochemicznych białek membranowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Bilewicz. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 22 NCN

Oferta pracy dla doktoranta-stypendysty w projekcie badawczym OPUS 22 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki ,,Stany wzbudzone pod szkłem powiększającym – adaptacja metod opartych na analizie gęstości do badania molekularnych elektronowych stanów wzbudzonych” (projekt przyznany na podstawie decyzji numer DEC-2021/43/B/ST4/02969). Kierownik projektu: dr hab. Tatiana Korona, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 sierpnia 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

Konkurs na stanowisko post-doc (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu: „Teoretyczne projektowanie i przewidywanie struktury i właściwości fosforescencyjnych materiałów krystalicznych z wiązaniami halogenowymi i eksperymentalna weryfikacja ich właściwości” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Kierownik projektu: dr Mihails Arhangelskis. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2022 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (a group of science positions) in the research project entitled „Theoretical design and prediction of phosphorescent emissive materials based on halogen bonding interactions and experimental verification of their properties” financed by National Science Centre (NCN) is open for application. Project leader: Dr. Mihails Arhangelskis. Deadline for applications: 30 September 2022. For more info see >> eng