29 września 2022
NEW POSTGRADUATE STUDIES – CLINICAL TRIALS ACADEMY – Methodology, Organization and Monitoring (Registration – until Oct 14th, 2022)

 

 


Pismo uczelni na nowy rok akademicki
28 września 2022

W wakacje Uniwersytet Warszawski nie zwalniał tempa. Upamiętniliśmy bohaterskie walki żołnierzy „Krybara” na uniwersyteckim muralu. Poznaliśmy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Powitaliśmy nowego członka Sojuszu 4EU+. W jesiennym wydaniu pisma „UW” prezentujemy m.in. najnowsze wydarzenia z życia Uniwersytetu, projekty badawcze, rozmowy na ważne tematy i uczelniane wątki w rubrykach felietonowych. Życzymy przyjemnej lektury i pomyślności w nowym roku akademickim.

Podczas tegorocznej uroczystości upamiętniającej Bohaterów Powstania Warszawskiego na UW odsłonięto mural nawiązujący do walk z 1944 roku. W najnowszym piśmie uczelni można przeczytać m.in. o etapach jego tworzenia i koncepcji autora projektu – Mikołaja Olizara-Zakrzewskiego („Mural Krybara”, s. 14).

Publikujemy ponadto dwa wywiady: z dr. hab. Hieronimem Gralą z Wydziału „Artes Liberales” UW („Pytania o Rosję”, s. 4) oraz prof. Markiem Giergicznym z Wydziału Nauk Ekonomicznych UW („Rekreacja w dziczy”, s. 18).

Piszemy też o wynikach ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021 („Wspólny wynik”, s. 2), Uniwersytecie Genewskim, który w sierpniu dołączył do Sojuszu 4EU+ („Plus Genewa”, s. 16) czy budowie siódmego akademika UW („Nowocześnie i przytulnie”, s. 28).

W sekcji badawczej można przeczytać m.in. o zastosowaniach fizyki kwantowej w medycynie („Kwanty i medycyna”, s. 20) i odkrywaniu kultury Jaćwingów w Puszczy Augustowskiej („Domknięty półksiężyc”, s. 22).

Mrówki, język polski i medycyna

Pośród 52 stron pisma są również teksty o historii medycyny na UW („Pierwsza siedziba”, s. 46; „O wizerunkach pierwszego rektora-lekarza”, s. 50), a także nowe wątki w stałych rubrykach felietonowych. Dr Marcin Trepczyński tłumaczy, w jaki sposób definicja istnienia George’a Berkeleya działa w świecie naukowców („Istnieć, czyli być postrzeganym”, s. 42), Maria Cywińska opisuje zmagania z zamówieniami publicznymi („Wszyscy jesteśmy winni”, s. 43), Jacek Sztolcman podpowiada naukowcom, jak mówić, by ich słuchano („Liczą się treść, forma i czas”, s. 44), a prof. Katarzyna Kłosińska ocenia, czy język polski rzeczywiście należy do najtrudniejszych („Piąty pod względem trudności?”, s. 44).

W numerze publikujemy też artykuły przedstawicieli Ogrodu Botanicznego UW. Igor Siedlecki wyjaśnia, dlaczego mrówki nie mają problemu z epidemiami („Jak mrówki radzą sobie z epidemią?”, s. 39), a Marianna Darżynkiewicz-Wojcieska poleca przepis na wzmacniające batony („Jesienny energetyk”, s. 41). W numerze wyjątkowo nie pojawił się felieton dr. hab. Roberta Gawkowskiego, co autor obiecał wynagrodzić Czytelnikom w kolejnym numerze.

Pismo uczelni w wersji elektronicznej można pobrać ze strony głównej UW. Wydanie papierowe jest dostępne w Pałacu Kazimierzowskim oraz w Auditorium Maximum na terenie kampusu przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Publikacja w Chemical Science (2022)

Fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (photo-ATRP) umożliwia syntezę polimerów o złożonej budowie. Niestety większość metod photo-ATRP wymaga stosowania szkodliwego promieniowania UV i jest wrażliwa na tlen, co utrudnia ich praktyczne zastosowanie. W artykule pt. „Open-air green-light-driven ATRP enabled by dual photoredox/copper catalysis” zaprezentowano podwójny system katalityczny, który umożliwia przeprowadzenie ATRP pod wpływem promieniowania światła widzialnego (520 nm) w obecności tlenu. Autorzy wykorzystali eozynę Y jako organiczny katalizator fotoredoksowy w połączeniu z kompleksem miedzi (X-CuII/L). Rolą eozyny Y jest fotoinicjowanie i podtrzymywanie procesu polimeryzacji, podczas gdy kompleks X-CuII/L dezaktywuje rodniki, zapewniając dobrze kontrolowaną polimeryzację, zarówno w środowisku wodnym, jak i w rozpuszczalnikach organicznych. W rezultacie, pomimo ciągłej dyfuzji tlenu, ATRP może być prowadzone w otwartym na powietrzu naczyniu reakcyjnym. Dzięki temu metoda ta może być z łatwością stosowana przez badaczy, którzy nie mają dużego doświadczenia w syntezie polimerów.

 

 

Praca powstała m.in. dzięki wsparciu stypendium „Mobilność Plus” MNiSW.

Grzegorz Szczepaniak, Jaepil Jeong, Kriti Kapil, Sajjad Dadashi-Silab, Saigopalakrishna S. Yerneni, Paulina Ratajczyk, Sushil Lathwal, Dirk Schild, Subha R. Das, Krzysztof Matyjaszewski. Chem. Sci., 2022, ASAP.

https://doi.org/10.1039/D2SC04210J


Przewodnik dla nowych studentów

Dobra znajomość uniwersyteckich budynków, korzystanie z bibliotek, zapisy na zajęcia, USOS, stypendia, koła naukowe, możliwość wyjazdów zagranicznych – to tylko niektóre z tematów interesujących nowych studentów. Szerokie omówienie spraw związanych ze studiowaniem na Uniwersytecie Warszawskim można znaleźć w przewodniku „Pierwszy rok na UW”. Publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej.

W rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 wzięło udział ponad 32 tys. kandydatów, którzy dokonali prawie 59 tys. rejestracji. Inauguracja roku akademickiego na UW odbędzie się 3 października. Po tradycyjnej uroczystości, dla nowych studentów przyjdzie czas nauki oraz doświadczania nowej rzeczywistości związanej ze studiowaniem. Przewodnik pomoże się w niej odnaleźć.

Z przewodnika studenci dowiedzą się o:

  • tym, czym jest dziekanat, do czego służy studenckie konto pocztowe, jak działa uczelniane Wi-Fi, czym jest ELS, gdzie zapytać o wolne miejsce w akademiku, gdzie jest uniwersytecka stołówka,
  • rodzajach zajęć i sposobach rejestracji na nie,
  • ważnych datach z kalendarza akademickiego,
  • stypendiach i pomocy materialnej,
  • lokalizacji poszczególnych jednostek UW,
  • formach wymiany krajowej i zagranicznej,
  • wsparciu w sytuacjach trudnych lub konfliktowych,
  • rodzajach aktywności poza zajęciami.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem & benefis Prof. Adama Pronia 6.10.2022
27 września 2022

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem zapraszamy na benefis zorganizowany dla uczczenia dorobku naukowego prof. Adama Pronia, z okazji 70-tych urodzin. W trakcie spotkania prof. Irena Kulszewicz-Bajer z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład pt.: „Fascynujący świat półprzewodników organicznych – badania prof. Adama Pronia”. Przewidywane są również krótsze wystąpienia przyjaciół Profesora.

Benefis odbędzie się w czwartek 6-go października 2022 r. o godz. 18:00 w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Prof. Irena Kulszewicz-Bajer – życiorys

Prof. Irena Kulszewicz-Bajer – wykład


Oferta pracy dla Studenta/doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS LAP NCN

Oferta pracy dla trzech osób: Student/doktorant-stypendysta w projekcie badawczym finansowanym przez NCN OPUS LAP pt. „Wielofunkcyjne katalizatory do elektrochemicznej konwersji czystej energii”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Paweł Kulesza. Termin przesyłania dokumentów upływa 6 października 2022 roku. Więcej informacji >> pdf


Granty na rozwój, dostosowanie i umiędzynarodowienie periodyków wydawanych na UW
26 września 2022

Zwiększenie międzynarodowego zasięgu periodyków wydawanych na UW, a co za tym idzie – wpływu ukazujących się w nich tekstów na naukę światową – jest planowanym efektem dofinansowania wniosków w naborze, który rozpocznie się 1.10.2022.

Jednym z celów Działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych” jest rozwój, dostosowanie i umiędzynarodowienie obecnie wydawanych na uniwersytecie periodyków. Projekt zakłada również wybór czasopism z potencjałem rozwojowym (m.in. otwartość redakcji), które nawiązałyby współpracę z wiodącym zagranicznym wydawcą w celu poprawy jakości redakcyjno-merytorycznej i opieki mentorskiej, a docelowo indeksacji w wiodących bazach.

Projekt zakłada rozwój wszystkich czasopism naukowych UW poprzez dostosowanie ich do standardów międzynarodowych (COPE, etyka, polityka wydawnicza, umiędzynarodowienie itp.) by zwiększyć ich szanse na dostanie się do międzynarodowych baz indeksujących, a co za tym idzie zwiększyć wydolność publikacyjną pracowników uniwersytetu poprzez dostarczenie wysokiej jakości źródła do publikacji.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Ordery Orła Białego w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
23 września 2022

23 września 2022 r., w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, podczas uroczystości w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe, Ordery Orła Białego, założycielom i działaczom KOR, w tym dwóm absolwentom Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: Panu Mirosławowi Chojeckiemu i Panu Piotrowi Naimskiemu.

Więcej informacji: https://web.archive.org/web/20220923134246/https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-orla-bialego-w-46-rocznice-powstania-komitetu-obrony-robotnikow,59103


3 października – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, 3 października jest na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W poniedziałek 3 października o godz. 14.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbędzie się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2022/2023, która rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą ślubowanie, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Głos zabiorą również przedstawiciele studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Maria Siemionow – światowej sławy naukowczyni i mikrochirurg, profesor ortopedii i dyrektorka kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Specjalizuje się w mikrochirurgii, chirurgii ręki, chirurgii nerwów obwodowych i transplantologii. Jest pionierką opracowywanej nowej technologii tolerancji w transplantologii oraz terapii komórkowych regeneracji nerwów i mięśni. W 2008 roku kierowała zespołem, który przeprowadził pierwszą całkowitą transplantację twarzy w Stanach Zjednoczonych.

Wstęp na uroczystość inauguracji roku akademickiego na UW jest możliwy jedynie dla osób, które otrzymały imienne zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji.

Transmisja online wydarzenia dostępna będzie na stronie uczelni (w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i napisami na żywo w języku polskim).

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl