Nowy nabór do Szkoły Letniej dla Doktorantów
08 sierpnia 2022

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkole letniej dla doktorantów, której organizatorem jest Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

Tytuł: „Doktorancka szkoła letnia w zakresie metrologii chemicznej i zarządzania laboratorium” / „Doctoral summer school in chemical metrology and laboratory management”.

Liczba punktów ECTS: 5

Termin: 29.08.2022-16.09.2022

Rejestracjahttps://forms.gle/zYLGLwXEaQ2W73BC9

Szkoła letnia jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu metrologii chemicznej, jakości badań chemicznych oraz akredytacji. Osiągnięte kompetencje pomogą doktorantom wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy i lepiej przygotować się do pracy akademickiej. Program szkoły letniej oferuje uzupełnienie oferty UW o dedykowane zajęcia oferowane w formach wykładowych, innowacyjnych zajęć warsztatowych prowadzone przez zaproszonych specjalistów z UW, jak i spoza UW, m.in. Głównego Urzędu Miar. Zajęcia te nie znajdują się w aktualnych programach szkół doktorskich, ani w ofercie zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów, przez co zajęcia tej szkoły letniej mają charakter unikatowy i stanowią ważne uzupełnienie oferty dydaktycznej UW.

Kurs zajęć będzie odbywać się online na platformie Kampus UW, a w wybrane dni będą odbywać się wykłady oraz warsztaty prowadzone online przez pracowników UW, Głównego Urzędu Miar oraz Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Uczestnikiem szkoły letniej może być wyłącznie doktorant Uniwersytetu Warszawskiego, posiadający status doktoranta przez cały okres trwania szkoły letniej, w szczególności doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, jak również studenci studiów doktoranckich. Doktorancka szkoła letnia jest projektem finansowanym z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO WER ścieżka 3.5.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl