Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Nowy rok akademicki z „HR Excellence in Research”

Jeszcze w tym roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się wizyta ekspertów z Komisji Europejskiej, którzy ocenią dotychczas przeprowadzone na uczelni działania w ramach Human Resources Strategy for Researchers. W kolejnej odsłonie kampanii informacyjnej o HR Excellence in Research przybliżamy inicjatywy planowane na najbliższy rok akademicki m.in. z zakresu równości, mobilności, szkoleń czy wsparcia dla osób ubiegających się o międzynarodowe granty.

Komisja Europejska przyznaje wyróżnienie HR Excellence in Research instytucjom badawczym wdrażającym strategię Human Resources Strategy for Researchers na rzecz rozwoju wysokich standardów w czterech obszarach:

  • aspekty etyczne i zawodowe;
  • rekrutacja;
  • warunki pracy i zabezpieczenie społeczne;
  • szkolenia.

Prawa i obowiązki naukowców, instytucji naukowych oraz finansujących badania zostały szczegółowo przedstawione w dwóch przyjętych w Unii Europejskiej dokumentach: Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Wyróżnienie HR Excellence in Research przyznawane jest czasowo. W tym roku Uniwersytet Warszawski złożył w Komisji Europejskiej wniosek dotyczący odnowienia tego wyróżnienia na kolejne lata.

– Jeszcze w tym roku spodziewamy się wizyty ekspertów Komisji Europejskiej, którzy przeprowadzą ewaluację dotychczas prowadzonych działań, ich efektów dla uczelni oraz spójności tych działań ze strategią Uniwersytetu Warszawskiego. Eksperci spotkają się także z przedstawicielami naszej społeczności. Odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research na kolejne lata zależy także od stopnia jego rozpoznawalności przez społeczność naszej uczelni – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

Kontynuując rozpoczętą w czerwcu kampanię informacyjną, przedstawiamy działania na rzecz rozwoju pracowników Uniwersytetu planowane na rok akademicki 2022/2023:

 

Wyjazdy, stypendia i programy dla doktorantów UW

Doradca ds. ścieżki rozwoju kariery naukowej

Badanie potrzeb rodziców i inne działania równościowe

 

Więcej informacji o wyróżnieniu HR Excellence in Research >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 13 września 2022

Data ostatniej modyfikacji: 06 października 2022