Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Dotacje na wzrost rozpoznawalności i reputacji czasopism UW

Głównym celem Działania I.2.2. jest wspieranie rozwoju i wzrostu rozpoznawalności badań publikowanych w periodykach będących własnością Uniwersytetu Warszawskiego oraz podniesienie reputacji czasopism wydawanych przez jednostki UW.

W projekcie mogą wziąć udział Redakcje czasopism, które są własnością Uniwersytetu Warszawskiego.  Mogą się one starać o dofinansowanie czasopisma w wysokości do 40 000,00 PLN/rok.

Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym od 01.07.2022. Wnioski będą rozpatrywanie w terminie maksymalnie 30 dni od dnia złożenia dokumentów spełniających wymogi formalne.

Zasady aplikowania do projektów

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Data publikacji: 30 czerwca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 01 lipca 2022