Umowy na dostawy

Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii – Umowa, Wykaz

Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla Wydziału Chemii – Umowa cz. 1Umowa cz. 2Umowa cz. 3Wykaz 1Wykaz 2Wykaz 3

Sukcesywne dostawy komputerów i akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii – Umowa cz. 1Umowa cz. 2, Umowa cz. 3, Wykaz komputerów, Wykaz akcesoriów komputerowych

Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych dla Wydziału Chemii – Umowa, Wykaz

Sukcesywne zakupy standardowego sprzętu komputerowego dla jednostek uniwersyteckich realizowane przez Dział Wsparcia Informatycznego – Link


Umowy ogólnouniwersyteckie:

  • Dostawy sprzętu komputerowego
  • Dostawy artykułów biurowych
  • Dostawy artykułów papierniczych
  • Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego
  • Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów
  • Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek
  • Dostawy papierniczych artykułów higienicznych

znajdują się na głównej stronie www Działu Zamówień Publicznych UW: https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/