Aktualne

Nr postępowania: 120/P-037/2022

Nazwa postępowania: „Usługa przeprowadzenia audytu zewnętrznego, zakończonego sporządzeniem Sprawozdania wraz z opinią dla Projektu”

Termin składania: 04.10.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 04.10.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/73242/details


Nr postępowania: 120/P-005/2022

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcy”

Termin składania: 05.10.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 05.10.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/73228/details


Nr postępowania: 120/P-025/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa i montaż mebli na potrzeby statutowe Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

Termin składania: 21.10.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 21.10.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/72717/details


Nr postępowania: 120/P-040/2022

Nazwa postępowania: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Chemii UW

Termin składania: 13.10.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 13.10.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/72545/details


Nr postępowania: 120/P-033/2022

Nazwa postępowania: „Laboratorium badań przedklinicznych z wykorzystaniem technik izotopowych cz. I: Dostawa skanera do badań przedklinicznych technikami izotopowymi (CEPT II)”

Termin składania: 28.09.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 28.09.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/69867/details


Nr postępowania: 120/P-031/2022

Nazwa postępowania: Spektrometr mas CEPT II – zestaw chromatografu HPLC o wysokiej rozdzielczości ze spektrometrem mas”

Termin składania: 20.09.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 20.09.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/69097/details


Nr postępowania: 120/P-002/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 20.09.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 20.09.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/70444/details


Nr postępowania: 120/P-027/2022

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 13.09.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 13.09.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/69893/details