Archiwum

2022

 

Nr postępowania: 120/P-039/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa używanego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 12.09.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 12.09.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/71332/details


Nr postępowania: 120/P-020/2022

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

Termin składania: 11.07.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 11.07.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63770/details


Nr postępowania: 120/P-022/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa wektorowego analizatora sieci na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance” dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 21.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 21.06.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63112/details


Nr postępowania: 120/P-028/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa używanego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 19.08.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 19.08.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/69399/details


Nr postępowania: 120/P-029/2022

Nazwa postępowania: „Prace remontowe w pomieszczeniach 112, 116 a i 116 b oraz przebudowa zewnętrznej ściany elewacyjnej budynku WCH Uniwersytetu Warszawskiego w podziale na pakiety”

Termin składania: 17.08.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 17.08.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/68343/details


Nr postępowania: 120/P-026/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa izometrycznego kalorymetru miareczkowego dla Wydziału Chemii”

Termin składania: 13.07.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 13.07.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/65226/details


Nr postępowania: 120/P-004/2022

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 12.07.2022 godz. 10:30

Termin otwarcia: 12.07.2022 godz. 11:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63742/details


Nr postępowania: 120/P-011/2022

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW

Termin składania: 12.07.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 12.07.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63710/details


Nr postępowania: 120/P-018/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego na cele badawcze projektu ERC StG „Chirality-sensitive Nuclear Magnetoelectric Resonance dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 23.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 23.06.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/63106/details


Nr postępowania: 120/P-016/2022

Nazwa postępowania: „Przebudowa zewnętrznej ściany elewacyjnej w północnej części budynku WCH Uniwersytetu Warszawskiego” 

Termin składania: 14.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 14.06.2022 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/61949/details


Nr postępowania: 120/P-007/2022

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”

Termin składania: 20.04.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 20.04.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/55722/details


Nr postępowania: 120/P-023/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa spektrofluorymetru o wysokiej czułości z przystawką do analizy ciał stałych dla Wydziału Chemii”

Termin składania: 11.07.2022 godz. 11:00

Termin otwarcia: 11.07.2022 godz. 11:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/65131/details


Nr postępowania: 120/P-024/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa stanowiska spektrometru ramanowskiego z mikroskopem optycznym oraz wyposażeniem, dla Wydziału Chemii”

Termin składania: 13.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 13.06.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

 https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/62769/details


Nr postępowania: 120/P-034/2022

Nazwa postępowania: Świadczenie usługi gastronomicznej podczas wydarzenia „Graduacja Absolwentów rocznika 2019/2020 i 2020/2021 – uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów” w dniu 09.09.2022 r.

Termin składania: 25.08.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 25.08.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/69878/details


Nr postępowania: 120/P-015/2022

Nazwa postępowania: Dostawa drobnych urządzeń laboratoryjnych na cele projektu badawczego pn: H-ionic: Elektrolity na bazie cieczy jonowych do ładowania hybrydowych układów magazynujących wodór, dla Wydziału Chemii

Termin składania: 07.06.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 07.06.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/62086/details


Nr postępowania: 120/P-019/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa mebli laboratoryjnych do pomieszczeń Wydziału Chemii”

Termin składania: 28.07.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 28.07.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/64692/details


Nr postępowania: 120/P-014/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa reaktora mikrofalowego na cele badawcze projektu badawczego pn: H-ionic: Elektrolity na bazie cieczy jonowych do ładowania hybrydowych układów magazynujących wodór, dla Wydziału Chemii”

Termin składania: 26.05.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 26.05.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/60596/details


Nr postępowania: 120/P-010/2022

Nazwa postępowania: „Remont sali 330 i przyległego korytarza – Wydział Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa” – nr sprawy: 120/P-010/2022”

Termin składania: 20.05.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 20.05.2022 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/59266/details


Nr postępowania: 120/P-009/2022

Nazwa postępowania: „Remont sali 128 – Wydział Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa” – nr sprawy: 120/P-009/2022”

Termin składania: 17.05.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 17.05.2022 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/59238/details


Nr postępowania: 120/P-013/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa wielokanałowego analizatora elektrochemicznego na cele badawcze projektu badawczego pn: H-ionic: Elektrolity na bazie cieczy jonowych do ładowania hybrydowych układów magazynujących wodór, dla Wydziału Chemii”

Termin składania: 27.05.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 27.05.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/60931/details


Nr postępowania: 120/P-021/2022

Nazwa postępowania: Świadczenie usługi gastronomicznej podczas wydarzenia „Święto UW na Wydziale Chemii – wręczenie medali i dyplomów dla Pracowników” w dniu 10.06.2022 r.

Termin składania: 27.05.2022 godz. 09:00

Termin otwarcia: 27.05.2022 godz. 09:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/61085/details


Nr postępowania: 120/P-012/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa chromatografu gazowego wraz z osprzętem niezbędnym do detekcji H2 oraz O2 dla Wydziału Chemii ul. Pasteura 1, Warszawa”

Termin składania: 30.05.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 30.05.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/60770/details


Nr postępowania: 120/P-003/2022

Nazwa postępowania: „Dostawa portu odorymetrycznego z wyposażeniem”

Termin składania: 11.04.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 11.04.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/56709/details


Nr postępowania: 120/P-001/2022

Nazwa postępowania: „Kompleksowa usługa cateringowa podczas konferencji ISNA 19 w dniach 3-8 lipca 2022”

Termin składania: 06.04.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 06.04.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/55042/details


Nr postępowania: 120/P-027/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa urządzenia do pomiarów parametrów kinetycznych oddziaływania białek z ligandami

Termin składania: 25.02.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 25.02.2022 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/51402/details


2021

 

Nr postępowania: 120/P-028/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: stacja obliczeniowa wraz z akcesoriami”

Termin składania: 04.02.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 04.02.2022 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/49269/details


Nr postępowania: 120/P-019/2021

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii UW”

Termin składania: 05.01.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 05.01.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/47344/details


Nr postępowania: 120/P-026/2021

Nazwa postępowania: Dostawa sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: stacja obliczeniowa wraz z akcesoriami”

Termin składania: 04.01.2022 godz. 10:00

Termin otwarcia: 04.01.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/47216/details


Nr postępowania: 120/P-024/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa potencjostatów dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w podziale na pakiety

Termin składania: 25.11.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 25.11.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/45251/details


Nr postępowania: 120/P-022/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa systemu do chromatografii cieczowej”

Termin składania: 30.11.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 30.11.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/44414/details


Nr postępowania: 120/P-021/2021

Nazwa postępowania: Dostawa przestrajalnego laseru nanosekundowego

Termin składania: 26.11.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 26.11.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/45210/details


Nr postępowania: 120/P-025/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa wraz z instalacją wysokowydajnego hybrydowego detektora promieniowania rentgenowskiego zliczającego fotony (HPC) wraz z akcesoriami”

Termin składania: 15.11.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 15.11.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/44046/details


Nr postępowania: 120/P-018/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa mebli laboratoryjnych do sal dydaktycznych na Wydziale Chemii UW”

Termin składania: 04.11.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 04.11.2021 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/42467/details


Nr postępowania: 120/P-023/2021

Nazwa postępowania: „Wykonanie remontu dachu pomieszczenia auli w budynku gmachu Wydziału Chemii”,  ul. Pasteura 1 Warszawa”

Termin składania: 22.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 22.10.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/41273/details


Nr postępowania: 120/P-007/2021

Nazwa postępowania: Dostarczenie komputerów, podzespołów i akcesoriów komputerowych

Termin składania: 22.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 22.09.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/37322/details


Nr postępowania: 120/P-013/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa wraz z instalacją wysokowydajnego hybrydowego detektora promieniowania rentgenowskiego zliczającego fotony (HPC) wraz z akcesoriami”

Termin składania: 05.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 05.10.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/39681/details


Nr postępowania: 120/P-010/2021

Nazwa postępowania: „Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku gmachu Wydziału Chemii”, ul. Pasteura 1 Warszawa

Termin składania: 24.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 24.09.2021 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/38334/details


Nr postępowania: 120/P-011/2021

Nazwa postępowania: „Zakup mikrospektrometru EPR do celów dydaktycznych dla Wydziału Chemii UW

Termin składania: 15.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 15.09.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/38275/details


Nr postępowania: 120/P-020/2021

Nazwa postępowania: Dostawa mikrospektrometru Ramana z wyposażeniem

Termin składania: 18.10.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 18.10.2021 godz. 10:30

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/41385/details


Nr postępowania: 120/P-016/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa zestawu do pomiarów cienkich warstw na powierzchni cieczy metodą PM-IRRAS obejmujący spektrometr FTIR wraz z wanną Langmuira i niezbędnym wyposażeniem”

Termin składania: 21.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 21.09.2021 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/38808/details


Nr postępowania: 120/P-017/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa komory przeznaczonej do pracy w atmosferze beztlenowej wraz z wyposażeniem

Termin składania: 20.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 20.09.2021 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/38821/details


Nr postępowania: 120/P-014/2021

Nazwa postępowania: „Wykonanie remontu dachu pomieszczenia auli w budynku gmachu Wydziału Chemii”, ul. Pasteura 1 Warszawa”

Termin składania: 27.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 27.09.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/38383/details


Nr postępowania: 120/P-012/2021

Nazwa postępowania: „Dostawa drobnych urządzeń laboratoryjnych w podziale na pakiety”

Termin składania: 09.09.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 09.09.2021 godz. 10:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/37946/details


Nr postępowania: 120/P-008/2021

Nazwa postępowania: Dostawa mebli laboratoryjnych w podziale na pakiety

Termin składania: 05.08.2021 godz. 12:00

Termin otwarcia: 05.08.2021 godz. 12:15

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/35138/details


Nr postępowania: 120/P-009/2021

Nazwa postępowania: Dostawa mineralizatora mikrofalowego z wyposażeniem

Termin składania: 29.07.2021 godz. 10:00

Termin otwarcia: 29.07.2021 godz. 11:00

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/34521/details


Nr postępowania: 120/P-006/2021

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy odczynników chemicznych do Magazynu Odczynników Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Termin składania: 13.07.2021 godz. 12:00

Termin otwarcia: 13.07.2021 godz. 12:10

Dokumenty postępowania: wejście na platformę do zamówień publicznych poprzez link:

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl/pn/chem-uw/demand/notice/public/32797/details


2020

 

 • „Dostawa uniwersalnego oprogramowania do obróbki i analizy obrazu 2D/3D bazujące na algorytmach Deep Learning/AI wraz z dedykowanym stanowiskiem komputerowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/19/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 776913-N-2020.
  Termin składania ofert: 18.01.2021 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 • „Dostawa czytnika płytek z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/28/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 765960-N-2020.
  Termin składania ofert: 21.12.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa impulsowego nanosekundowego lasera przestrajalnego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/21/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 762899-N-2020.
  Termin składania ofert: 17.12.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa zestawu do chromatografii cieczowej ze spektrometrem mas LC-MS dla Wydziału Chemii UW”
  Numer postępowania: 120/25/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 608941-N-2020.
  Termin składania ofert: 18.11.2020 r. godz 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa spektrometru FTIR przystosowanego do pomiarów SEIRAS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/22/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 608745-N-2020.
  Termin składania ofert: 18.11.2020 r. godz 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa wolnostojącej wirówki z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 592162-N-2020.
  Termin składania ofert: 13.10.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Modernizacja energetyczna budynku Radiochemii Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wykonania nowej instalacji c.w.u. wraz z cyrkulacją oraz modernizacji istniejącego węzła cieplnego”
  Numer postępowania: 120/20/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 584400-N-2020.
  Termin składania ofert: 25.09.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Załącznik nr 1
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Usługę badawczą polegającą na opracowaniu nowych elektrolitów w postaci elektrolitów polimerowych przeznaczonych do konstrukcji demonstratora baterii litowo-jonowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/2/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 582427-N-2020.
  Termin składania ofert: 22.09.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa  systemu 4-kanałowego oraz układu termostatowanego do pomiarów grawimetrycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/17/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 581488-N-2020.
  Termin składania ofert: 15.09.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa potencjostatu-galwanostatu  dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/16/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 579284-N-2020.
  Termin składania ofert: 10.09.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 • „Dostawa systemu pomiaru rezonansu plazmonów powierzchniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/10/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 568989-N-2020.
  Termin składania ofert: 13.08.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawę wysokosprawnego chromatografu cieczowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/4/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 552156-N-2020.
  Termin składania ofert: 30.06.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawa zestawu szybkiej kamery optycznej do pomiaru absorpcji przejściowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/3/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 534325-N-2020.
  Termin składania ofert: 08.05.2020 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa sondy NMR dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/1/2020
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 513018-N-2020.
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP pod numerem: 540046373-N-2020 z dnia 13.03.2020 r.
  Termin składania ofert: 03.03.2020 r. godz. 11:45
  Termin składania ofert: 17.03.2020 r. godz. 11:45
  Termin składania ofert: 31.03.2020 r. godz. 11:45

  Ogłoszenie
  SIWZ
  Pytanie
  Pytanie 2
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

2019

 

 • „Usługa naprawy oraz zwiększenia zakresu pomiarowego spektrometru (UV-VIS-NIR) femtosekundowej dynamiki przejść wibronowych, dynamiki molekularnej, dynamiki wzbudzeń oraz transportu nośników w fazie skondensowanej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”      
  Numer postępowania: 120/22/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 635286-N-2019.
  Termin składania ofert: 18.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert

 

 • „Dostawa mebli laboratoryjnych stanowiących wyposażenie laboratorium biochemii i biologii molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/21/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 630290-N-2019.
  Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Załącznik nr 1
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawę chromatografu jonowego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/20/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 626834-N-2019.
  Termin składania ofert: 03.12.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawę różnicowego kalorymetru skaningowego DSC z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/19/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 623407-N-2019.
  Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Wzór umowy
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawa zestawu do pomiarów przewodnictwa elektrycznego cienkich warstw materiałów nieorganicznych w warunkach środowiskowych i depozycji miniaturowych kontaktów elektrycznych na podłożach płaskich dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/17/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 618188-N-2019.
  Termin składania ofert: 15.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Wykonanie naprawy 2 dyfraktometrów rentgenowskich: Bruker Nanostar i Bruker D8 GADDS dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/18/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 616340-N-2019.
  Termin składania ofert: 05.11.2019 r. godz. 11:45
  Ogłoszenie
  SIWZ
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 • „Dostawa głowicy laserowej przeznaczonej do pompowania oscylatora tytanowo szafirowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 593728-N-2019.
  Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 

 

 • „Dostawa komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/3/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 524759-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.03.2019 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawa wielokanałowego potencjostatu – galwanostatu ze wzmacniaczem prądowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/2/2019
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 505144-N-2019.
  Termin składania ofert: 31.01.2019 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

2018

 

 

 

 • „Dostawa laserowego analizatora kształtu i rozmiaru ziaren z wyposażeniem – część 1 oraz autoklawu z wyposażeniem – część 2 dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/22/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 649019-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.11.2018 r. godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Pytanie 2
  Pytanie 3
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 • „Dostawa aparatu do preparatywnej wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) wraz z oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/16/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 601546-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.08.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • „Dostawa spektrometru dichroizmu kołowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/12/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 592595-N-2018.
  Termin składania ofert: 31.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa chromatografu cieczowego z recyklingiem fazy ruchomej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/14/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 581095-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.07.2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie

 

 

 • „Dostawa potencjostatu/galwanostatu z modułem FRA dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/11/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 552070-N-2018.
  Termin składania ofert: 08.05. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • „Dostawa urządzenia do pomiarów elektrochemicznych z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego”
  Numer postępowania: 120/10/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 544699-N-2018.
  Termin składania ofert: 24.04. 2018 r. godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/9/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 538349-N-2018.
  Termin składania ofert: 10.04.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • Dostawa liofilizatora laboratoryjnego z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/6/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531430-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Dostawa stałomagnesowego spektrometru magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/8/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 531454-N-2018.
  Termin składania ofert: 27.03.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • Dostawa mikrowagi kwarcowej z detekcją rozpraszania (dyssypacji) energii wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/3/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 513160-N-2018.
  Termin składania ofert: 13.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Dostawa urządzenia do magnetotermii (Magnetic Hyperthermia) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/4/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 512183-N-2018.
  Termin składania ofert: 21.02.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Unieważnienie

 

 • Dostawa dwukanałowego przyrządu SPR (rezonansu plazmonów powierzchniowych) dla Wydziału Chemii UW.
  Numer postępowania: 120/1/2018
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 507728-N-2018.
  Termin składania ofert: 30.01.2018 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

2017

 

 

 

 • Dostawa wanny Langmuira wraz z komputerem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/15/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 625260-N-2017.
  Termin składania ofert: 08.12.2017 godz 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę komory rękawicowej wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/8/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 521568-N-2017.
  Termin składania ofert: 13.06.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia magazynów odpadów chemicznych i biologicznych do utylizacji w budynku CNBCh UW przy ul. Żwirki i Wigury 101.
  Numer postępowania: CNBCh/18/2017/UM
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 77136 – 2017.
  Termin składania ofert: 12.05.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę lasera niebieskiego 405 nm i zestawu filtrów do linii 405 nm oraz zwierciadeł dla całego układu optycznego do rozbudowy spektrometru ramanowskiego LabRAM HR800 Jobin Yvon dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ul. Pasteura 1.
  Numer postępowania: 120/6/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 508683-N-2017.
  Termin składania ofert: 25.05.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę mikrowagi kwarcowej z detekcją rozpraszania (dyssypacji) energii wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/5/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 57338 – 2017.
  Termin składania ofert: 12.04.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy akcesoriów komputerowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Numer postępowania: 120/1/2017
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2017/S 044-080196.
  Termin składania ofert: 11.04.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Załącznik Nr 1
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę części do spektrometru mas Q-Tof 6540 Agilent wraz z naprawą i sprawdzeniem poprawności działania.
  Numer postępowania: CNBCh/10/2017/UM
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 63739 – 2017.
  Termin składania ofert: 19.04.2017 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 


2016

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę reaktora mikrofalowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 352152-2016.
  Termin składania ofert: 07.12.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę automatycznego analizatora sorpcji gazów dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 350613-2016.
  Termin składania ofert: 06.12.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do eksperymentów NMR pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 339061-2016.
  Termin składania ofert: 22.11.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz – 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 319018-2016.
  Termin składania ofert: 18.10.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 190-340355.
  Termin składania ofert: 08.11.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Informacja z otwarcia ofert
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu gazowego z autosamplerem i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wraz z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 114473-2016.
  Termin składania ofert: 12.07.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu balkonów, pomieszczenia 129A oraz wykonanie otworów okiennych w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 74277-2016.
  Termin składania ofert: 22.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Przedmiar
  Przedmiar
  Przedmiar
  Przedmiar
  STWIOR
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę syntezatora mikrofalowego (część 1) oraz dostawa aparatu do miareczkowania metodą Karla Fishera (część 2) dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 135438-2016.
  Termin składania ofert: 10.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę najwyższej klasy potencjostatu z modułem FRA (analizatorem częstotliwości) umożliwiającym analizę częstotliwości w zakresie 10 µHz – 32 MHz wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 127936-2016.
  Termin składania ofert: 09.06.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę chromatografu cieczowego z detektorem diodowym dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 103278-2016.
  Termin składania ofert: 13.05.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu odwróconego z bocznym portem optycznym wraz z wyposażeniem zawierającym zestaw luster dichroicznych i obiektyw typu Schwarzschilda, dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 88864-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 077-136048.
  Termin składania ofert: 31.05.2015 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik
  Załącznik
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę mikroskopu badawczego z oprzyrządowaniem dla Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 66018-2016.
  Termin składania ofert: 06.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę czytnika płytkowego fluorescencji z funkcją pomiarów anizotropii fluorescencji oraz dozowania reagentów wraz z dedykowanym stanowiskiem do procesowania danych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 86762-2016.
  Termin składania ofert: 26.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę spektrofluorymetru z wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 62576-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do pomiaru izoterm absorbcji gazów oraz analizy powierzchni właściwej absorbentów i rozkładu porów w zakresie mikro i mezoporów wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 64860-2016.
  Termin składania ofert: 05.04.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę zestawu do chromatografii cieczowej HPLC z oprogramowaniem, oprzyrządowaniem i akcesoriami dla Centrum Nauk Bilogiczno-Chmicznych Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 61636-2016.
  Termin składania ofert: 31.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod numerem: 46500-2016.
  Termin składania ofert: 15.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 032-051424.
  Termin składania ofert: 22.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Załącznik
  Załącznik
  Wybór

 

 • Przetarg nieograniczony na usługę ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101.
  Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE pod numerem: 2016/S 027-043892.
  Termin składania ofert: 17.03.2016 godz. 11:45
  SIWZ
  Ogłoszenie
  Pytanie
  Wybór