Płuciennik Izabela

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiskowej

Wpływ związków fenolowych na proliferację komórek

Izabela Płuciennik

Promotor: dr hab. Magdalena Biesaga
Opiekun: mgr Joanna Gasik

Związki fenolowe, występujące w pokarmach pochodzenia roślinnego, wykazują szerokie spektrum aktywności biologicznej. Wiele badań dowodzi, że związki fenolowe indukują apoptozę, która jest naturalną, zaprogramowaną śmiercią komórki. Apoptoza jest zjawiskiem fizjologicznym, niezbędnym do zachowania homeostazy organizmu. Nekroza jest śmiercią martwiczą. Produkty rozpadu komórek w procesie nekrozy powodują miejscowe zapalenie, dlatego pożądanym procesem śmierci komórki jest apoptoza.

Celem projektu było zbadanie wpływu wybranych związków fenolowych na proliferację komórek. Badania prowadzono z wykorzystaniem dwóch linii komórkowych: hFOB 1.19 – osteoblasty płodowe człowieka oraz Saos-2 – osteoblasty nowotworowe człowieka pochodzące z kostniakomięsaka. Związkami fenolowymi, które zostały poddane badaniom była apigenina oraz kwasy: protokatechowy, kawowy, ferulowy i p-kumarowy. Ze względu na degradację w medium hodowlanym, należało wykluczyć kwasy: ferulowy, kawowy i protokatechowy. Dalszym badaniom została poddana apigenina i kwas p-kumarowy. Zmiany stężenia związków fenolowych oznaczano metodą LC-MS/MS, natomiast ich wpływ, w tym określenie stopnia występowania apoptozy monitorowano pod mikroskopem optycznym. Apigenina i kwas p-kumarowy hamują proliferację komórek obu linii komórkowych – wraz ze wzrostem ich stężenia, gęstość komórek maleje.