Dubik Anna

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Stereokontrolowanej Syntezy Organicznej

Zastosowanie strategii utleniająco odbezpieczającej wiązań C-C w aldehydach do syntezy totalnej b-Santalenu

Anna Dubik

Promotor: dr hab. Anna Piątek

Olejek sandałowy pozyskiwany jest z drzewa sandałowego występującego na nizinach Australii, Azji Południowo-Wschodniej i wyspach Pacyfiku[1]. Posiada wiele różnorodnych właściwości, między innymi łagodzi podrażnienie gardła czy zapalenia skóry, stosuje się go również w przypadku bezsenności czy napadów lękowych. Ze względu na rzadkie występowanie i drogocenne właściwości, naukowcy od lat poszukują metod syntezy tego olejku. Dwa główne związki wchodzące w jego skład to a-santalol i b-santalol. Ten drugi odpowiedzialny jest za zapach olejku, więc głównie na jego syntezie skupiają się naukowcy. W jednej z nich b-santalol otrzymywany jest z b-santalenu[2]. Celem mojej pracy jest zaproponowanie nowej drogi syntezy b-santalenu. W tym celu wykorzystam strategię utleniająco odbezpieczającą wiązania C-C w aldehydach, co powinno skrócić dotychczas opracowaną ścieżkę syntetyczną o kilka etapów.

Literatura:
[1] Burnie G., Botanica, Rośliny ogrodowe, Könemann, 2005.
[2] Birbeck A. A., Chimia. 2017, 71, 12.