Kowalska Karolina

Zakład Dydaktyczny Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Nieorganiczne i organiczno-nieorganiczne ogniwa słoneczne na bazie nanostruktur tlenku cynku

Karolina Kowalska

Promotor: prof. dr hab. Magdalena Skompska
Opiekun: dr Kamila Zarębska

W obecnych czasach gdy zużycie nieodnawialnych źródeł energii jest bardzo duże, a ponadto rośnie ryzyko katastrofy ekologicznej wywołanej stale pogłębiającym się zanieczyszczeniem środowiska, ważne jest poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, które będą bezpieczne i przyjazne dla środowiska. Jednym z takich źródeł jest energia słoneczna, którą możemy przetworzyć na energię elektryczną stosując ogniwa słoneczne.

Przedmiotem pracy magisterskiej były badania nad ogniwami słonecznymi na bazie nanostruktur tlenku cynku. Praca składała się z dwóch części.

W pierwszej wykonano badania nad ogniwami nieorganicznymi, gdzie ZnO osadzone zostało w formie nanodrutów lub nanoblaszek na szkle przewodzącym FTO pokrytym warstwą półprzewodnika CdX (gdzie X=S lub Se).

Drugim kierunkiem badań były badania nad polimerowymi ogniwami słonecznymi, w których stosowane były kopolimery tiofenu i tiofenu podstawionego fullerenem. Celem tej części pracy było wytworzenie układów hybrydowych ZnO/poli(fullerenotiofen). Ogniwa te to ogniwa o konstrukcji odwróconej, różniące się od ogniwa standardowego kolejnością nakładania poszczególnych warstw na szklanym podłożu przewodzącym. W ogniwach tych ZnO pełni rolę szkieletu ogniwa, a także materiału transportującego elektrony, a warstwę fotoaktywną stanowi  poli(fullerenotiofen).

Badania te są realizowane w ramach projektu TECH-MAT-STRATEG.