Jakubczak Magdalena

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Wpływ selenu na właściwości antyutleniające chińskich zielonych herbat Lung Ching

Magdalena Jakubczak

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska
Opiekun: dr Aleksandra Sentkowska

Selen jest mikroelementem niezbędnym do właściwego funkcjonowania organizmu. Jednakże nie występuje on w naszej diecie w ilości pozwalającej pokryć jego dzienne zapotrzebowanie. W związku z tym istanieje potrzeba jego suplementacji [1]. Herbaty zawierają dużą zawartość związków polifenolowych, które hamują niekorzystne dla naszego organizmu reakcje wolnorodnikowe. Obecność selenu w próbkach żywności jest obecnie tematem wielu badań naukowych.

Celem badań było sprawdzenie zawartości różnych form chemicznych selenu oraz właściwości antyutleniających naparów zielonych herbat Lung Ching pochodzących z chińskiej prowincji Zhejiang.

W badaniach optymalizowano warunki ekstrakcji: przez dobór odpowiedniego rozpuszczalnika oraz czasu trwania procesu. Do oznaczania form chemicznych selenu (selenometioniny, seleno-cysteiny, selenometylocysteiny oraz nieorganicznych połączeń – Se(IV) i Se(VI)) zastosowano analizę chromatograficzną, a do wyznaczenia całkowitej zawartości związków polifenolowych – metodę Folina-Ciocalteau. Stosowanie ultradźwięków podczas ekstrakcji wbrew doniesieniom literaturowym jest niekorzystne, gdyż powoduje rozkład SeMeCys. Stwierdzono że, wraz z wydłużeniem czasu ekstrakcji wzrasta zawartość selenu. Dla selenocysteiny jest to znaczący wzrost w ciągu 24 godzin, zaś dla form nieorganicznych selenu czas ekstrakcji nie ma znaczenia. Dla wszystkich badanych ekstraktów zielonych herbat otrzymano podobne wartości zdolności antyutleniających (metoda DPPH i CUPRAC) oraz całkowitej zawartości związków polifenolowych (metoda Folina-Ciocalteau).

Literatura:
[1] Pyrzyńska K., O selenie w naszej diecie, w: Wierzbicka M., Bulska E., Wysocka I., Zachara B. A., Selen pierwiastek ważny dla zdrowia, fascynujący dla badacza, Mamut, Warszawa 2007.