Burdach Kinga

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracowania Teorii i Zastosowań Elektrod

Badania wpływu syntetycznych lipopeptydów na modelowe błony komórek bakterii

Kinga Burdach

Promotor: dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

Wyniki pracy są utajnione.