Krzywicka Anna

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Synteza i charakterystyka fizykochemiczna wąsko-dyspersyjnych poli(N-izopropyloakryloamidów) terminalnie funkcjonalizowanych grupą hydroksylową

Anna Krzywicka

Promotor: dr hab. Elżbieta Megiel
Opiekun: dr Kacper Błaziak

Treść pracy magisterskiej utajniona ze względu na zgłoszenie patentowe.