Gustaw Aleksandra

Zakład Dydaktyczny Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Technologii Organicznych Materiałów Funkcjonalnych

Zaprojektowanie i wytworzenie układów katalitycznych, na bazie nanocząstek metali szlachetnych, do oczyszczania gazów spalinowych

Aleksandra Gustaw

Promotor: dr Agnieszka KrogulSobczak

Praca magisterska ma charakter tajny, wyniki będą objęte procedurą patentową.