Głowacka Justyna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracowania Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Bioanalityczne systemy przepływowe do oznaczania aktywności ceruloplazminy w surowicy krwi

Justyna Głowacka

Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki
Opiekun: dr Kamil Strzelak

Ceruloplazmina (EC 1.16.3.1) należy do multimiedziowych oksydaz, syntezowanych w wątrobie. Głównym jej miejscem występowania jest osocze krwi, w którym wiąże się z około 90-95% miedzi. Biorąc pod uwagę masę cząsteczkową enzymu oraz oszacowaną w niej zawartość procentową miedzi wykazano, że jej każda cząsteczka zawiera 6-7 atomów miedzi [1]. Warto zaznaczyć, że ceruloplazmina z uwagi na swoją obecność w ludzkim organizmie, może stanowić marker diagnostyczny wielu chorób tj. choroba Wilsona, Parkinsona, czy Alheimera [2,3].

Głównym celem prezentowanych badań było skonstruowanie układu przepływowego typu MCFA (ang. Multicommutated flow analysis) [4] do oznaczania aktywności ceruloplazminy w surowicy krwi. W celu wyznaczenia aktywności enzymu, skorzystano z reakcji z użyciem p-fenylodiaminy w obecności nadtlenku wodoru. Rolę detektora w przedstawionej metodzie pełnił fotometryczny detektor typu PEDD (ang. Paired Emiter Detector Diode) [5], składający się z dwóch diod elektroluminescencyjnych. Początkową optymalizację układu przepływowego oraz dobór detektora typu PEDD dokonano przy użyciu peroksydazy chrzanowej, spełniającej w badaniach rolę analitu modelowego. W toku badań dokonano optymalizacji zarówno reakcji enzymatycznej (czas inkubacji, stężenie substratu i nadtlenku wodoru), jak i układu przepływowego (objętość wstrzykiwanej próbki i właściwy prąd zasilający diodę emiter). Ostatecznie, zoptymalizowany układ przepływowy MCFA posłużył wyznaczeniu aktywności ceruloplazminy w próbkach surowicy krwi ludzkiej.

Literatura:
[1] Messerschmidt A., Multi-Copper Oxidases, World Scientific 1997.
[2] Fleming J.J., Santhosh S., Selvakumar R., Indian J Clin Biochem. 2009, 24, 15-22.
[3] Tórsdóttir G., Kristinsson J., Sveinbjörnsdóttir S., BMC Pharmacol. Toxicol. 1999 85, 239-243.
[4] Feres M. A., Fortes PR., Zagatto EA., Anal Chim Acta 2008, 618, 1-17.
[5] Tymecki Ł., Pokrzywnicka M., Koncki R., Analyst 2008, 133, 1501-1504.