Panek Wojciech

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Optoelektroniczny detektor przepływowy do fotometrycznego oznaczania fluorków

Wojciech Panek

Promotor: prof. dr hab. Robert Koncki
Opiekun: mgr. Justyna Bzura

Fluor jest niezbędnym pierwiastkiem do prawidłowego rozwoju organizmu, wpływa on znacząco na prawidłową strukturę kości, a także jest odpowiedzialny za twardość szkliwa [1]. W związku z tym, jest często używany jako składnik w różnych produktach codziennego użytku, między innymi w: wodach mineralnych, preparatach stomatologicznych czy suplementach diety. Mimo tego, iż fluorki mają pozytywny wpływ na rozwój naszego organizmu, to ich nadmiar powoduje szereg różnych zaburzeń takich jak fluoroza, depresja, itp. Ponadto mają niekorzystny wpływ na układ nerwowy [2], a także mogą zaburzać funkcjonowanie tarczycy [3].  Są to tylko przykładowe dolegliwości wynikające z przedawkowania tego analitu, co powoduje że ilościowe oznaczenie tego pierwiastka jest niezwykle ważne.

Głównym celem pracy magisterskiej było skonstruowanie systemu przepływowego MCFA  (ang. Multicommutated Flow Analysis) z optoelektronicznym detektorem typu PEDD (ang. Paired Emitter- Detector Diode) dedykowanym do oznaczeń fluorków. Do detekcji wykorzystano reakcję z barwnym odczynnikiem  SPADNS [4]. W ramach pracy magisterskiej zoptymalizowano parametry analityczne układu, takie jak: stężenia reagentów, natężenie prądu zasilającego diodę emiter oraz objętość wstrzyku. Finalnie skonstruowany układ pozwolił na oznaczenie fluorków w wodach pitnych. Otrzymane wyniki zostały porównane z wynikami otrzymanymi metodą referencyjną.

Literatura:
[1] Zhang S., Jiang C., Liu H., Guan Z., Zeng Q., Zhang C., Lei R., Xia T., Gao H., Yang L., Toxicology & Applied Pharmacology, 2013, 271, 206-215.
[2] Zuo H., Chen L., Kong M., Qiu L., Lu P., Wu P., Yang Y., Chen K., Life Sciences, 2018, 198, 18-24.
[3] Mirzaei M., Mahvi A.H., Scientific Reports, 2018, 8.
[4] Marques T.L., Coelho M.M, Talanta, 2013, 105, 69-74.