Dąbrowski Paweł

Zakład Dydaktyczny Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej

Nieinwazyjne badania in-situ obiektów muzealnych metodą XRF

Paweł Dąbrowski

Promotor: dr hab. Barbara Wagner

Przedmiotem prezentowanych badań było oznaczenie głównego składu pierwiastkowego punktów na powierzchni zabytkowego stołu (ok. 1610 rok) wykonanego w stylu Namban. Terminem tym określa się luksusowe przedmioty powstałe w Japonii na przełomie XVI i XVII wieku, przeznaczone głównie na eksport do Europy. Aktualnie obiekt znajduje się w kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Do pomiarów zastosowano spektrometrię fluorescencji rentgenowskiej w wersji przenośnej (p-XRF, portable X-Ray Fluorescence Spectrometry). P-XRF można zaliczyć do najczęściej stosowanych metod instrumentalnych w analizie zabytków.

Zarejestrowano sygnały z punktów obejmujących zarówno oryginał, jak i późniejsze uzupełnienia. Potwierdzono obecność takich pierwiastków jak: złoto, srebro, rtęć, miedź, żelazo oraz siarka. Wyniki pomiarów dostarczają cennych informacji o badanym obiekcie muzealnym – w tym jakości dokonanych uzupełnień.

Literatura:
[1] Leiria L., Bulletin of Portuguese – Japanese Studies. 2001, 3, 9-26
[2] Takeda A., Akanuma H., Tsuchiya N., Stud. Conserv. 2009, 54/4, 197-217
[3] Pitthard V., Wei S., Milikin-Kniefacz S., Stanek S., Griesser M., Schreiner M., Archaeom. 2010, 52/6, 1044-1056