Bat Izabela

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Identyfikacja metabolitów kwercetyny

Izabela Bat

Promotor: dr hab. Magdalena Biesaga
Opiekun: mgr Małgorzata Gwiazdoń

Badania epidemiologiczne wykazują silny wpływ diety bogatej w składniki pochodzenia roślinnego na zahamowanie rozwoju stresu oksydacyjnego, będącego przyczyną wielu chorób i stanów patologicznych w organizmach. Ten pozytywny wpływ jest ściśle związany z obecnością związków polifenolowych, będących naturalnymi przeciwutleniaczami [1]. Jednakże, stres oksydacyjny zachodzi na poziomie komórkowym, dlatego bardzo ważne jest określenie struktury, w jakiej biologicznie aktywne związki do niej docierają. Najbardziej rozpowszechnionymi w żywności związkami polifenolowymi są flawonoidy, do których zalicza się również kwercetynę [2].

Celem przeprowadzonych badań była identyfikacja metabolitów kwercetyny w próbkach moczu po spożyciu żywności bogatej w kwercetynę, którą był wywar z łupin cebuli.

Badania in vivo opierały się na analizie próbek moczu pochodzących od zdrowych wolontariuszy (n=5). Cały cykl badania trwał 48 godzin. Zdrowi wolontariusze stosowali 24 godziny dietę wolną od związków polifenolowych w celu oczyszczenia organizmu. Następnie wolontariusze spożywali wywar z łupin cebuli i stosowali dalej dietę wolną od polifenoli przez kolejne 24 h. Próbki moczu były zbierane w stałych odstępach czasu przez 24 godziny (po 1, 3, 5, 7, 11, 15 oraz 24 godzinach), co umożliwiło stworzenie profili farmakokinetycznych badanych metabolitów. Metabolity były identyfikowane i oznaczane za pomocą chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).

Na podstawie widm mas w próbkach moczu zidentyfikowano 9 metabolitów II fazy. Uzyskane wyniki pokazują, że w próbkach moczu zebranych już po 1 godzinie obecne są zarówno metabolity glukuronowe, jak i sulfonowe. Określenie pola powierzchni pod krzywą profili farmakokinetycznych oznaczonych związków umożliwiło oszacowanie ich biodostępności w organizmie ludzkim. Otrzymane wartości pola powierzchni pod wykresem (AUC0-24) profili farmakokinetycznych dla metabolitów glukuronowych i sulfonowych było znacznie większe niż dla związków w formie niezwiązanej. Uzyskane wyniki świadczą o większej biodostępności a także bioprzyswajalności związków flawonoidowych sprzężonych odpowiednio z resztą kwasu siarkowego lub kwasem glukuronowym niż w postaci aglikonów.

Literatura:
[1] W. Mullen, C. A. Edwards, A. Crozier, British Journal of Nutrition. 2006, 96, 107-116.
[2] W. Mullen, G. Borges, M. E. J. Lean, S. A. Roberts, A. Crozier, J. Agric. Food Chem. 2010, 58, 2586–2595.