Jaroszuk Katarzyna

Zakład Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Pracownia Chromatografii i Analityki Środowiska

Praca magisterska wykonana na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Polskim Laboratorium Badawczym JARS

Oznaczanie witaminy C w próbkach żywności

Katarzyna Jaroszuk

Promotor: prof. dr hab. Krystyna Pyrzyńska

Witamina C (kwas askorbinowy) jest dość trwała w stanie suchym. W roztworach wodnych na jej rozkład ma wpływ wiele czynników m.in. środowisko alkaliczne lub obojętne, wysoka temperatura, obecność tlenu, miedzi, żelaza oraz jonów metali. Kwas askorbinowy ulega wielu przemianom, co skutkuje powstaniem kwasu szczawiowego oraz L-treonowego.

Celem mojej pracy było oznaczanie zawartości witaminy C w suplementach diety i produktach spożywczych, wykonanie badań przechowalniczych w celu wyznaczenia daty ważności produktu, a także porównanie zawartości wyników otrzymanych z deklarowanymi. Oznaczenia zawartości witaminy C prowadzono na podstawie Polskiej Normy PN-EN 14130 „Artykuły żywnościowe. Oznaczanie witaminy C metodą HPLC”. Metoda ta wykorzystywana jest do analizy artykułów żywnościowych, napojów oraz suplementów diety.

Przeprowadzone badania pozwoliły wysnuć następujące wnioski:

– produkty spożywcze zawierające naturalną witaminę C (np. acerola, dzika róża, jagody camu-camu) oraz suplementy diety wzbogacone kwasem askorbinowym charakteryzują się najwyższą zawartością witaminy

– rzeczywista zawartość witaminy C  w próbkach często różni się od deklaracji producenta zamieszczonej na etykiecie

– badania przechowalnicze w próbkach soku Cappy, są potwierdzeniem, że zawartość witaminy C zmniejsza się wraz z upływem czasu