Bogacki Marcin

Zakład Chemii Fizycznej i Radiochemii
Pracownia Elektrochemii

Konstrukcja czujnika do domowego wykrywania białka w moczu, dla zastosowań w diagnostyce zespołu nerczycowego

(Praca jest utajniona z uwagi na wdrożenie patentowe)

Marcin Bogacki

Promotor: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW
Opiekun: mgr Barbara Wysocka