Kosińska Katarzyna

Zakład Chemii Organicznej i Technologii Chemicznej
Pracownia Peptydów

Synteza peptydomimetyków do zastosowania w badaniach nad bólem neuropatycznym

Katarzyna Kosińska

Promotor: dr Ewa Witkowska

Ból neuropatyczny to ból powstały w wyniku uszkodzenia lub dysfunkcji obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego. Mechanizm bólu neuropatycznego jest trudny i nie do końca poznany [1]. W powstawaniu bólu neuropatycznego bierze udział wiele grup receptorów [2]. Leczenie bólu neuropatycznego jest niezwykle trudne, brak jest skutecznej terapii. Trudności w leczeniu tego bólu wynikają z tego, że leki opioidowe, stosowane z powodzeniem w bólu ostrym tracą swoją aktywność analgetyczną w bólu neuropatycznym. Tłumaczy się to nadmierną, wywołaną uszkodzeniem aktywacją endogennych systemów probólowych, których działanie jest przeciwstawne do analgetycznego działania leków opioidowych [3,4].

W Pracowni Peptydów we współpracy z Instytutem Farmakologii PAN w Krakowie prowadzone są badania nad peptydomietykami hybrydowymi o właściwościach analgetycznych, które zawierają farmakofory: agonistę opioidowego oraz antagonistę melanokortyny- systemu probólowego, połączonych odpowiednim łącznikiem. Uzyskano i przebadano in vivo serię związków. Stwierdzono, że  związek, w którym farmakofory były połączone za pomocą kwasu 6-aminoheksanowego jest wyjątkowo aktywny w bólu neuropatycznym. Aby wyjaśnić mechanizm jego działania planowane jest przeprowadzenie badań in vitro wiązalności tego związku do receptorów opioidowych i melanokortyny MC4.

Celem mojej pracy magisterskiej jest synteza związków potrzebnych do badań wiązalności do receptorów: czterech związków hybrydowych, dwóch zawierających selektywnych receptorów opioidowych i anatagonistę melanokortyny MC4, połączonych kwasem 6-aminoheksanowym oraz dwóch związków referencyjnych, nieaktywnych w bólu neuropatycznym, różniących się od aktywnego analogu zastosowanym łącznikiem.

Literatura:
[1] Wordliczek J., Zajączkowska R., Dobrogowski J., Polski Przegląd Neurologiczny. 2011, 7.1: 39-48.
[2] Cohen S., Mao J., British Medical Journal (Online), 2014, 348.
[3] Sandkühler J., Physiological reviews, 2009, 89.2: 707-758.
[4] Nickel F., et al., European Neuropsychopharmacology, 2012, 22.2: 81-91.