Publikacja w Chemical Science (2022)
28 września 2022

Fotoinicjowana polimeryzacja rodnikowa z przeniesieniem atomu (photo-ATRP) umożliwia syntezę polimerów o złożonej budowie. Niestety większość metod photo-ATRP wymaga stosowania szkodliwego promieniowania UV i jest wrażliwa na tlen, co utrudnia ich praktyczne zastosowanie. W artykule pt. „Open-air green-light-driven ATRP enabled by dual photoredox/copper catalysis” zaprezentowano podwójny system katalityczny, który umożliwia przeprowadzenie ATRP pod wpływem promieniowania światła widzialnego (520 nm) w obecności tlenu. Autorzy wykorzystali eozynę Y jako organiczny katalizator fotoredoksowy w połączeniu z kompleksem miedzi (X-CuII/L). Rolą eozyny Y jest fotoinicjowanie i podtrzymywanie procesu polimeryzacji, podczas gdy kompleks X-CuII/L dezaktywuje rodniki, zapewniając dobrze kontrolowaną polimeryzację, zarówno w środowisku wodnym, jak i w rozpuszczalnikach organicznych. W rezultacie, pomimo ciągłej dyfuzji tlenu, ATRP może być prowadzone w otwartym na powietrzu naczyniu reakcyjnym. Dzięki temu metoda ta może być z łatwością stosowana przez badaczy, którzy nie mają dużego doświadczenia w syntezie polimerów.

 

 

Praca powstała m.in. dzięki wsparciu stypendium „Mobilność Plus” MNiSW.

Grzegorz Szczepaniak, Jaepil Jeong, Kriti Kapil, Sajjad Dadashi-Silab, Saigopalakrishna S. Yerneni, Paulina Ratajczyk, Sushil Lathwal, Dirk Schild, Subha R. Das, Krzysztof Matyjaszewski. Chem. Sci., 2022, ASAP.

https://doi.org/10.1039/D2SC04210J


Wykład PTChem & benefis Prof. Adama Pronia 6.10.2022
27 września 2022

W imieniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem zapraszamy na benefis zorganizowany dla uczczenia dorobku naukowego prof. Adama Pronia, z okazji 70-tych urodzin. W trakcie spotkania prof. Irena Kulszewicz-Bajer z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej wygłosi wykład pt.: „Fascynujący świat półprzewodników organicznych – badania prof. Adama Pronia”. Przewidywane są również krótsze wystąpienia przyjaciół Profesora.

Benefis odbędzie się w czwartek 6-go października 2022 r. o godz. 18:00 w Audytorium Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Prof. Irena Kulszewicz-Bajer – życiorys

Prof. Irena Kulszewicz-Bajer – wykład


Granty na rozwój, dostosowanie i umiędzynarodowienie periodyków wydawanych na UW
26 września 2022

Zwiększenie międzynarodowego zasięgu periodyków wydawanych na UW, a co za tym idzie – wpływu ukazujących się w nich tekstów na naukę światową – jest planowanym efektem dofinansowania wniosków w naborze, który rozpocznie się 1.10.2022.

Jednym z celów Działania I.2.1 „Poprawa zdolności publikacyjnych” jest rozwój, dostosowanie i umiędzynarodowienie obecnie wydawanych na uniwersytecie periodyków. Projekt zakłada również wybór czasopism z potencjałem rozwojowym (m.in. otwartość redakcji), które nawiązałyby współpracę z wiodącym zagranicznym wydawcą w celu poprawy jakości redakcyjno-merytorycznej i opieki mentorskiej, a docelowo indeksacji w wiodących bazach.

Projekt zakłada rozwój wszystkich czasopism naukowych UW poprzez dostosowanie ich do standardów międzynarodowych (COPE, etyka, polityka wydawnicza, umiędzynarodowienie itp.) by zwiększyć ich szanse na dostanie się do międzynarodowych baz indeksujących, a co za tym idzie zwiększyć wydolność publikacyjną pracowników uniwersytetu poprzez dostarczenie wysokiej jakości źródła do publikacji.

Zasady konkursu

 

Źródło: www.inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl


Ordery Orła Białego w 46. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników
23 września 2022

23 września 2022 r., w dniu 46. rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników, podczas uroczystości w Belwederze, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył najwyższe odznaczenia państwowe, Ordery Orła Białego, założycielom i działaczom KOR, w tym dwóm absolwentom Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego: Panu Mirosławowi Chojeckiemu i Panu Piotrowi Naimskiemu.

Więcej informacji: https://web.archive.org/web/20220923134246/https://www.prezydent.pl/aktualnosci/ordery-i-odznaczenia/ordery-orla-bialego-w-46-rocznice-powstania-komitetu-obrony-robotnikow,59103


3 października – dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją prof. Alojzego Z. Nowaka, rektora UW, 3 października jest na Uniwersytecie Warszawskim dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W poniedziałek 3 października o godz. 14.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum odbędzie się uroczystość inaugurująca rok akademicki 2022/2023, która rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą ślubowanie, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Głos zabiorą również przedstawiciele studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Maria Siemionow – światowej sławy naukowczyni i mikrochirurg, profesor ortopedii i dyrektorka kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Specjalizuje się w mikrochirurgii, chirurgii ręki, chirurgii nerwów obwodowych i transplantologii. Jest pionierką opracowywanej nowej technologii tolerancji w transplantologii oraz terapii komórkowych regeneracji nerwów i mięśni. W 2008 roku kierowała zespołem, który przeprowadził pierwszą całkowitą transplantację twarzy w Stanach Zjednoczonych.

Wstęp na uroczystość inauguracji roku akademickiego na UW jest możliwy jedynie dla osób, które otrzymały imienne zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji.

Transmisja online wydarzenia dostępna będzie na stronie uczelni (w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i napisami na żywo w języku polskim).

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2022/2023
22 września 2022

Od 1 września do 10 października 2022 r. trwa nabór wniosków o stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II na rok akademicki 2022/2023.

Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła Il przyznawane są studentom warszawskich uczelni (także tegorocznym maturzystom), którzy w ciągu ostatnich trzech lat odnosili sukcesy naukowe, artystyczne, sportowe lub angażowali się społecznie, nie zaniedbując przy tym nauki. Kryterium formalnym współdecydującym o przyznaniu stypendium jest także miesięczny dochód netto na członka rodziny studenta, który nie przekracza 2000 zł.

Dzięki stypendiom co roku ponad stu zdolnych studentów otrzymuje stałe wsparcie (wynoszące od 200 do 1500 zł miesięcznie), które może przeznaczyć na rozwój swoich pasji. W tym roku jest perspektywa podniesienia jego wysokości. Stypendia pozwalają na wytyczanie sobie ambitnych celów zarówno przez rodzimą młodzież, jak i coraz liczniej studiujących w Warszawie młodych ludzi, m.in. z krajów reżimowych, dla których edukacja w stolicy stanowi finansowe wyzwanie.

Stypendia dają także możliwość udziału w programie stypendialnym, który umożliwia udział w szeregu działań adresowanych do studentów, daje przestrzeń do realizacji własnych inicjatyw i buduje relacje.


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 16 NCN
21 września 2022

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 16 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dr Aleksandry Szaniawskiej: „Monitorowanie wewnątrzkomórkowego pH przy użyciu techniki SERS” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Dominika Kwarta. 

Serdecznie gratulujemy!


Pawilon Welcome Point ponownie otwarty
20 września 2022

Punkt informacyjny dla studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych jest już otwarty. Pawilon Welcome Point znajduje się na Małym Dziedzińcu przy Krakowskim Przedmieściu i będzie działał do 14 października.

Welcome Point to punkt informacyjny, w którym zagraniczni studenci i pracownicy mogą uzyskać pomoc i informacje dotyczące pobytu na Uniwersytecie Warszawskim. Chociaż biura Welcome Point działają przez cały rok zarówno na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu, jak i na Ochocie, to na początku każdego nowego roku akademickiego WP zmienia swoją lokalizację na tymczasową i na Małym Dziedzińcu przy Krakowskim Przedmieściu otwiera się dodatkowy punkt po to, żeby pomóc jeszcze większej liczbie studentów z zagranicy. Pawilon Welcome Point będzie otwarty od 19 września do 14 października, w godzinach od 9.00 do 16.30.

Wizyta w punkcie nie wymaga wcześniejszego umówienia, ponieważ działa on na zasadzie drop-in, co znaczy, że można przyjść i otrzymać informacje w dowolnej chwili. Jak co roku pracowniczki Welcome Point są wspierane przez polskich i zagranicznych studentów UW.

– Swoją działalność nasze biuro zaczęło w 2017 roku i w tym roku skończy pięć lat. Od tej pory udało się nam otworzyć nie tylko stały punkt na Kampusie Głównym, ale także na Ochocie – w październiku 2020 w budynku CeNT – oraz we wrześniu 2021 filię na Wydziale Nauk Ekonomicznych – mówi Katarzyna Basisty, koordynatorka Welcome Point. – Przeszkolony pawilon Welcome Point stanął na dziedzińcu już po raz szósty – dodaje.

Welcome Point ściśle współpracuje z wieloma jednostkami uczelnianymi, w tym Biurem Rekrutacji UW, Biurem Współpracy z Zagranicą UW oraz Biurem ds. Obsługi Kształcenia UW, dlatego odwiedzający punkt mogą uzyskać informacje w takich kwestiach jak legalizacja pobytu, czy opieka zdrowotna, a także w sprawach studenckich dotyczących: zapisów na kursy, założenia konta e-mail, uzyskania elektronicznej legitymacji studenckiej, zapisania się na kurs języka polskiego czy też rejestracji na zajęcia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Inauguracja roku akademickiego 2022/2023
19 września 2022

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się 3 października o godz. 14.00 w Auli im. Adama Mickiewicza w Auditorium Maximum na zabytkowym kampusie przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Inauguracyjny wykład wygłosi światowej sławy chirurg – prof. Maria Siemionow z University of Illinois Chicago. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na stronie uczelni.

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Alojzego Z. Nowaka. Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci pierwszego i drugiego stopnia oraz uczestnicy szkół doktorskich, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą ślubowanie, a rektor wręczy im tradycyjne indeksy. Głos zabiorą również przedstawiciele studentów i doktorantów.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Maria Siemionow – światowej sławy naukowczyni i mikrochirurg, profesor ortopedii i dyrektorka kształcenia mikrochirurgii na Uniwersytecie Illinois w Chicago (UIC). Specjalizuje się w mikrochirurgii, chirurgii ręki, chirurgii nerwów obwodowych i transplantologii. Jest pionierką opracowywanej nowej technologii tolerancji w transplantologii oraz terapii komórkowych regeneracji nerwów i mięśni. W 2008 roku kierowała zespołem, który przeprowadził pierwszą całkowitą transplantację twarzy w Stanach Zjednoczonych.

Prof. Siemionow otrzymała wiele wyróżnień, w tym uznanie jako główna badaczka za pierwszy na świecie protokół przeszczepu twarzy. Jest autorką ponad 400 publikacji naukowych. Zredagowała trzy podręczniki chirurgii plastycznej, dwie książki popularnonaukowe oraz ponad 140 rozdziałów książkowych. Została odznaczona: Polskim Orderem Zasługi, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, nagrodą Amerykańskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej za wybitne osiągnięcia w badaniach klinicznych, Nagrodą Naukową Casimira Funka, Heritage Award przyznaną przez Kongres Polonii Amerykańskiej oraz nagrodą Złotego Otisa.

Przed powołaniem na stanowisko w UIC była dyrektorką naukową chirurgii plastycznej i kierownikiem szkolenia mikrochirurgii na Wydziale Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic.

Wstęp na uroczystość inauguracji roku akademickiego na UW jest możliwy jedynie dla osób, które otrzymały imienne zaproszenia i potwierdziły udział w inauguracji.

Transmisja online wydarzenia dostępna będzie na stronie uczelni (w języku polskim, z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski oraz z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i napisami na żywo w języku polskim).

 

 

Transmisja inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na UW z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski >>

Transmisja inauguracji roku akademickiego 2022/2023 na UW z tłumaczeniem na Polski Język Migowy i napisami na żywo w języku polskim >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Laureaci konkursu NCN MINIATURA 6
17 września 2022

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania wstępne/pilotażowe i wyjazd badawczy od Narodowego Centrum Nauki w konkursie MINIATURA 6 ogłoszonego 1 lutego 2022 r.

Laureatami konkursu MINIATURA 6 zostali:

Lista rankingowa nr 2 (data opublikowania: 2022-06-23)

  • dr Magdalena Skunik-Nuckowska, projekt pt.: „Wpływ elektrolitu podstawowego na procesy samowyładowania superkondensatorów hybrydowych wykorzystujących jodek sodu w środowisku wodnym i wodno-organicznym”, kwota finansowania: 49940 PLN (badania wstępne/pilotażowe)

Lista rankingowa nr 4 (data opublikowania: 2022-08-19)

  • dr Maciej Michał Ratyński, projekt pt.: „Synteza soli z anionem tris-(pentafluoroetylo)trifluoro fosforanowym”, kwota finansowania: 49940 PLN (badania wstępne/pilotażowe)
  • dr Rafał Wieczorek, projekt pt.: „Bazujące na modelach 3D odwzorowania płaskorzeźb z głów moai kavakava z Wyspy Wielkanocnej w nowozelandzkich muzeach”, kwota finansowania: 23438 PLN (wyjazd badawczy)

Lista rankingowa nr 5 (data opublikowania: 2022-09-16)

  • dr Marta Kulik, projekt pt.: „Wpływ przeciwjonu na potencjał elektrostatyczny anionu szczawianowego w oparciu o mikrokrystaliczną dyfrakcję elektronową”, kwota finansowania: 49660 PLN (badania wstępne/pilotażowe)

Serdecznie gratulujemy!