Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Publikacja w Chemical Communications (2022) – artykuł zaprezentowany na wewnętrznej okładce wydania

Publikacja opisująca wyniki badań zespołu dra hab. Wiktora Lewandowskiego, prof. ucz., uzyskane we współpracy z grupą prof. Ewy Góreckiej oraz naukowcami z Hiszpanii i Niemiec, o tytule „Tuneable helices of plasmonic nanoparticles using liquid crystal templates: molecular dynamics investigation of an unusual odd–even effect in liquid crystalline dimers” została opublikowana w czasopiśmie Chemical Communications.

Zespół dra hab. Wiktora Lewandowskiego, prof. ucz. od kilku lat pracuje nad materiałami zbudowanymi z nanocząstek i związków tworzących fazy ciekłokrystaliczne, w szczególności fazy o chiralnej (helikalnej) morfologii. W artykule opublikowanym w Chemical Communications Autorzy opisują serię związków dimerycznych, które mogą organizować się w helikalne nanofilamenty. Co zaskakujące, tworzenie tej fazy ciekłokrystalicznej jest uzależnione od długości łącznika alkilowego łączącego ‘ramiona’ dimeru, wykazując nietypowy efekt parzysty-nieparzysty, sprzeczny z wcześniejszymi doniesieniami literaturowymi.

We współpracy z dr Pablo Llombart (Universidad Autonoma de Madrid) i dr Guillermo Gonzalez-Rubio (University of Konstanz) przeprowadzili badania z wykorzystaniem dynamiki molekularnej, które pozwoliły wyjaśnić samoorganizację badanych molekuł w helikalne nanofilamenty i nietypowy efekt parzysto-nieparzysty. Ciekawą obserwacją wynikającą z teoretycznych obliczeń był fakt, iż wydłużenie łącznika w dimerach powoduje zwiększenie skoku helis, co eksperymentalnie potwierdzono dodając do badanego związku nanocząstek złota. Grupa prof. Carstena Rockstuhla (Karlsruhe Institute of Technology) przeprowadziła symulacje właściwości optycznych uzyskanych układów, wskazujące jak zmienny skok helis wpływa na właściwości optyczne uzyskanych nanokompozytów.

Autorzy artykułu przedstawili grafikę obrazującą zbadany fenomen na wewnętrznej okładce wydania.

Artykuł dostępny pod linkiem:

Mateusz Pawlak, Maciej Bagiński, Pablo Llombart, Dominik Beutel, Guillermo Gonzalez-Rubio, Ewa Górecka, Carsten Rockstuhl, Józef Mieczkowski, Damian Pociecha, Wiktor Lewandowski, Tuneable helices of plasmonic nanoparticles using liquid crystal templates: molecular dynamics investigation of an unusual odd–even effect in liquid crystalline dimers, Chem. Commun., 2022, 58, 7364-7367

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2022/cc/d2cc00560c

 

Grafika przedstawiająca proces krystalizacji helikalnych nanostruktur


Data publikacji: 18 lipca 2022

Data ostatniej modyfikacji: 24 sierpnia 2022