Strona archiwalna. Zapraszamy do aktualnego serwisu > link

Wyniki konkursu „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I”

W konkursie „Nowe Idee 2B w Priorytetowym Obszarze Badawczym I” dofinansowanie uzyskały następujące wnioski z Wydziału Chemii UW:

 • Tytuł wniosku: Przesuwanie granic powtarzalnej i ultraczułej detekcji antropogenicznych zanieczyszczeń wody – nowa klasa przestrajalnych nanostruktur plazmonowych do kontrolowanych pomiarów za pomocą spektroskopii SERS
  Wnioskodawca: dr Agata Królikowska, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 92 007,56 PLN
 • Tytuł wniosku: Katalityczna konwersja dwutlenku węgla do cyklicznych estrów z użyciem nanocząstek złota unieruchomionych w metaloorganicznych sieciach – w poszukiwaniu nowych rozwiązań w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym
  Wnioskodawca: dr hab. Elżbieta Megiel, prof. ucz.; Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Przełączalne transportery leków anionowych
  Wnioskodawca: dr hab. Michał Chmielewski, prof. ucz.; Wydział Chemii, CNBCh
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Chiralne nanomateriały dla diagnostyce medycznej
  Wnioskodawca: dr hab. Wiktor Lewandowski, prof. ucz.; Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Identyfikacja mikrozanieczyszczeń gleb – pierwiastki technologicznie krytyczne jako nowe wyzwania analityki środowiska
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Beata Krasnodębska – Ostręga, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 97 500,00 PLN
 • Tytuł wniosku: Poszukiwanie nowych markerów mikroplastiku w próbkach wody – nowatorskie zastosowanie technik spektrometrii mas (walidacja procedur pomiarowych: LC MS/MS i GC MS/MS)
  Wnioskodawca: prof. dr hab. Ewa Bulska, Wydział Chemii
  Przyznane środki: 100 000,00 PLN

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 24 sierpnia 2022

Data ostatniej modyfikacji: 24 września 2022