BHP

Pracownicy

  • mgr Grzegorz Nowicki – Wydziałowy Specjalista d.s. BHP
    pok. nr 14, tel. 55 26227, e-mail: gnowicki@chem.uw.edu.pl

 

Aktualne zasady i ograniczenia dot. COVID-19 (stan na 5.11.2021 r.)

Informator COVID-19 – ogólne wytyczne dla pracowników, doktorantów i studentów

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się objawów (gorączka, kaszel, duszności) dających podejrzenie o zakażeniu COVID-19 u osób przebywających w obiekcie UW

Rekomendowana ilość studentów w salach dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021

Regulaminy

Akty prawne

Informacja o wpływie działalności związanej z wykorzystywaniem promieniowania jonizującego prowadzonej na Wydziale Chemii UW na zdrowie ludzi i na środowisko za rok 2021 – zgodnie z art. 32c pkt 2. Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1792 z późn. zm.)

Działalność związana z wykorzystaniem promieniowania jonizującego oraz źródeł promieniowania jonizującego, podczas prowadzenia prac na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, nie powoduje negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Prowadzone prace, wymagające zastosowania promieniowania jonizującego są zgodne z warunkami opisanymi w zezwoleniach Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki i obowiązującym stanem prawnym. Działalność prowadzona na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, w roku 2021, nie skutkowała uwolnieniami substancji promieniotwórczych do środowiska.