Informacje Koordynatora

Koordynator ds. zajęć, egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym
dr Anna Zawadzka
azawadzka@chem.uw.edu.pl

Rekomendowane narzędzia do spotkań on-line dostępne centralnie

Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

Zajęcia, zaliczenia i egzaminy na platformie Kampus

Zamówienie przestrzeni na e-zajęcia na platformie Kampus możliwe jest po wypełnieniu formularza zamówienia:
https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/local/comerequest/request.php
Możecie też Państwo poprosić o skopiowanie swoich e-zajęć z ubiegłego semestru i modyfikować je na bieżące potrzeby.

Informacje dotyczące platformy Kampus znajdziecie Państwo na stronie Centrum Kompetencji Cyfrowych UW:
https://ckc.uw.edu.pl/dzialalnosc/dla-kogo/wykladowcy-uw/

Dostępne kursy:

Pomocą służy także helpdesk: pomoc-ckc@uw.edu.pl