Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii

Serdecznie witamy na stronach informacyjnych
Studiów Podyplomowych dla Nauczycieli Chemii
w ramach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania chemii na wszystkich etapach edukacji szkolnej. Zajęcia obejmują materiał z różnych dziedzin chemii, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowych CKE oraz metodykę przekazywania tych treści na lekcjach chemii.
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich z dużym doświadczeniem dydaktycznym. Znaczną część programu studiów stanowią zajęcia warsztatowe i laboratoryjne, przygotowujące nauczycieli do prowadzenia lekcji z wykorzystaniem eksperymentów chemicznych.

Studia trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się co drugi tydzień w soboty i niedziele.