Studium Podyplomowe – Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska

Studium Podyplomowe: Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny.

REKRUTACJA NA EDYCJĘ 2022/2023 TRWA od 01.06.2022 do 30.09.2022

REKRUTACJA na Studium Podyplomowe Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny prowadzona jest poprzez system IRK – irk.oferta.uw.edu.pl

 1. Zasady rekrutacji na studia (w tym wymagane dokumenty):

Rekrutacja odbywa się poprzez system uniwersytecki IRK www.irk.uw.edu.pl w okresie od 01.06.2022 do 30.09.2022

Wymagane dokumenty:

 1. wydrukowane z systemu IRK podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, podpisane przez kandydata/tkę;
 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia),
 3. potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85,00 zł.

O przyjęciu na ww. kierunek decyduje kolejność poprawnie złożonego kompletu dokumentów w sekretariacie Studium Podyplomowego.

 1. Limit miejsc: 24
 2. Minimalna liczba uczestników wymagana do uruchomienia studiów podyplomowych: 12
 3. Termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej: wymagane jest dołączenia potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej wraz ze złożeniem papierowej wersji dokumentów rekrutacyjnych (wymienionych w pkt. 1). Szczegóły dotyczące opłaty rekrutacyjnej upublicznione są na stronie internetowej http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/
 4. Harmonogram rekrutacji:
 5. Terminy rejestracji: 01.06.2022 – 30.09.2022
 6. Termin ogłoszenia wyników: 04.10.2022
 7. Termin składania dokumentów: 06.2022 do 30.09.2022

Sposób składania dokumentów: przesłanie kompletu dokumentów rekrutacyjnych na adres korespondencyjny:

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 101, 01-089 Warszawa, prof. Tomasz Gierczak (z dopiskiem: Kurs chromatograficzny)

 1. Wysokość czesnego: 5 200,00 zł

Termin wpłaty czesnego: termin wpłaty oraz szczegółowe informacje o rachunku bankowym zostaną zawarte w umowie podpisanej między osobami przyjętymi na Studium Podyplomowe a Uniwersytetem Warszawskim.

Sylwetka kandydata: Zapraszamy wszystkich, którzy w swej pracy stosują, bądź zamierzają stosować, techniki chromatograficzne, szczególnie w analizie śladów związków organicznych w skomplikowanych matrycach naturalnych. Typowymi kandydatami są pracownicy np. przemysłu petrochemicznego, farmaceutycznego, środków ochrony roślin, kosmetycznego itp. oraz pracownicy laboratoriów kontrolno-pomiarowych.

Przebieg rekrutacji: Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają pisemne potwierdzenie ze szczegółami organizacyjnymi. Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego przed terminem rozpoczęcia studiów.

Konto do wpłat: 49 1160 2202 0000 0000 6084 9283 Bank Millennium S.A. tytułem: Studium Podyplomowe: Zastosowania Chemii w Ochronie Środowiska. Kurs chromatograficzny – czesne

Kontakt: Agnieszka Łagoda, tel.: 22 55 26 313, e-mail: astasiak@chem.uw.edu.pl

Więcej informacji