Pracownia Syntezy Organicznych Nanomateriałów i Biomolekuł

PRACOWNIA SYNTEZY ORGANICZNYCH NANOMATERIAŁÓW I BIOMOLEKUŁ

Kierownik pracowni:

Prof. dr hab. Józef Mieczkowski

Pracownicy:

 • Dr Monika Góra
 • Dr Wiktor Lewandowski
 • Dr Joanna Matraszek
 • Dr Joanna Wolska
 • Dr Michał Wójcik

Doktoranci:

 • Mgr Maciej Bagiński
 • Mgr Dorota Grzelak
 • Mgr Agnieszka Jędrych
 • Mgr Sylwia Parzyszek
 • Mgr Sylwia Polakiewicz
 • Mgr Piotr Szustakiewicz
 • Mgr Ewelina Tomczyk
 • Mgr Jarosław Wróbel

Pełny adres własnego serwisu www pracowni:

nanoorgmat.chem.uw.edu.pl